Visa allt om Aldéns Juridiska Byrå AB
Visa allt om Aldéns Juridiska Byrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 369 313 410 410 396 429 558 462 564 512
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 72 42 41 56 30 132 69 158 86
Resultat efter finansnetto 69 104 114 74 -35 79 307 -144 141 140
Årets resultat 61 87 102 60 -53 69 271 -166 95 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 103 108 114 119
Omsättningstillgångar 1 829 1 595 1 622 1 380 1 212 1 317 1 189 842 982 965
Tillgångar 1 929 1 695 1 722 1 480 1 312 1 417 1 292 950 1 095 1 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 303 1 242 1 156 1 053 993 1 046 977 706 872 801
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 626 453 567 426 318 371 315 244 224 283
Skulder och eget kapital 1 929 1 695 1 722 1 480 1 312 1 417 1 292 950 1 095 1 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 232 218 170 164 237 212 189 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 206 109 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 21 11 24 18 18 17 20 22 58 55
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Omsättning 369 313 410 410 396 429 558 462 564 512
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 369 313 410 410 396 429 558 462 564 512
Personalkostnader per anställd (tkr) 227 120 256 236 188 181 257 234 247 254
Rörelseresultat, EBITDA 27 72 42 41 56 33 137 74 163 95
Nettoomsättningförändring 17,89% -23,66% 0,00% 3,54% -7,69% -23,12% 20,78% -18,09% 10,16% -%
Du Pont-modellen 3,63% 6,14% 6,56% 5,00% 4,27% 5,58% 23,84% 8,32% 14,98% 12,92%
Vinstmarginal 18,97% 33,23% 27,56% 18,05% 14,14% 18,41% 55,20% 17,10% 29,08% 27,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 326,02% 364,86% 257,32% 232,68% 225,76% 220,51% 156,63% 129,44% 134,40% 133,20%
Soliditet 67,55% 73,27% 67,13% 71,15% 75,69% 73,82% 75,62% 74,32% 79,63% 73,89%
Kassalikviditet 292,17% 352,10% 286,07% 323,94% 381,13% 354,99% 377,46% 345,08% 438,39% 340,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...