Visa allt om Sverige Direkt Aktiebolag
Visa allt om Sverige Direkt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 10 - 11 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -4 -13 -1 -2 -3 -9 -8 -9 -14
Resultat efter finansnetto 0 -4 -13 -1 -2 -3 -9 -8 -9 -14
Årets resultat 0 -4 -13 -1 -2 -3 -9 -8 -9 -14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 18 9 18 18 25 32 39
Omsättningstillgångar 64 64 60 45 45 45 45 36 28 19
Tillgångar 64 64 60 63 54 63 63 62 60 58
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 52 53 51 51 52 55 54 52 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 12 8 13 4 11 8 8 8 7
Skulder och eget kapital 64 64 60 63 54 63 63 62 60 58
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 10 0 11 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -4 5 -1 7 -3 -2 -1 -2 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 81,25% 81,25% 88,33% 80,95% 94,44% 82,54% 87,30% 87,10% 86,67% 89,66%
Kassalikviditet 533,33% 533,33% 750,00% 346,15% 1 125,00% 409,09% 562,50% 450,00% 350,00% 271,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...