Visa allt om Sverige Direkt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 10 - 11 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -13 -1 -2 -3 -9 -8 -9 -14 -30
Resultat efter finansnetto -4 -13 -1 -2 -3 -9 -8 -9 -14 -30
Årets resultat -4 -13 -1 -2 -3 -9 -8 -9 -14 -30
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 18 9 18 18 25 32 39 46
Omsättningstillgångar 64 60 45 45 45 45 36 28 19 32
Tillgångar 64 60 63 54 63 63 62 60 58 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 53 51 51 52 55 54 52 52 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 8 13 4 11 8 8 8 7 12
Skulder och eget kapital 64 60 63 54 63 63 62 60 58 78
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 10 0 11 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 5 -1 7 -3 -2 -1 -2 -7 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 81,25% 88,33% 80,95% 94,44% 82,54% 87,30% 87,10% 86,67% 89,66% 84,62%
Kassalikviditet 533,33% 750,00% 346,15% 1 125,00% 409,09% 562,50% 450,00% 350,00% 271,43% 266,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...