Visa allt om Quinta Essentia Development Aktiebolag
Visa allt om Quinta Essentia Development Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 143 21 0 0 36 1 155 14 454 12 513 451 211
Övrig omsättning - - 31 182 375 - - 31 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -9 12 156 207 -41 -9 -591 237 -7
Resultat efter finansnetto 2 -9 12 156 207 -43 -10 -600 339 62
Årets resultat 2 -9 12 156 207 -43 -10 -456 184 55
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 0 0 0 0 0 0 9 1 466 203
Omsättningstillgångar 69 69 76 95 286 176 596 302 79 213
Tillgångar 69 69 76 95 286 176 596 311 1 544 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 61 70 58 -98 -305 -262 -252 304 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 144 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 30 346 151 962 0
Kortfristiga skulder 6 8 6 37 384 451 512 413 134 143
Skulder och eget kapital 69 69 76 95 286 176 596 311 1 544 416
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 27 30 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 30 -
Löner till övriga anställda 90 0 0 0 0 0 0 13 24 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 0 0 0 0 0 0 3 12 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 89
Omsättning 143 21 31 182 411 1 155 14 454 12 544 451 211
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 36 578 7 227 6 257 226 106
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 6 5 28 44 27
Rörelseresultat, EBITDA 2 -9 12 156 207 -41 0 -578 258 17
Nettoomsättningförändring 580,95% -% -% -100,00% -96,88% -92,01% 15,51% 2 674,50% 113,74% -%
Du Pont-modellen 2,90% -13,04% -% -% 72,38% -22,73% -0,67% -180,71% 23,06% 15,14%
Vinstmarginal 1,40% -42,86% -% -% 575,00% -3,46% -0,03% -4,49% 78,94% 29,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -350,00% 100,00% 0,46% -4,08% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,06% 290,48% -% -% -272,22% -23,81% 0,58% -0,89% -12,20% 33,18%
Soliditet 91,30% 88,41% 92,11% 61,05% -34,27% -173,30% -43,96% -81,03% 26,40% 61,32%
Kassalikviditet 1 150,00% 862,50% 733,33% 208,11% 70,05% 0,22% 0,20% 0,24% 58,96% 148,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...