Visa allt om Kerstin Lysell i Flanör Aktiebolag
Visa allt om Kerstin Lysell i Flanör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 666 8 190 8 243 9 141 9 141 8 557 8 110 8 306 7 842
Övrig omsättning - - 1 404 - - 7 12 14 42 41
Rörelseresultat (EBIT) -296 39 1 591 1 039 917 1 272 409 14 148 161
Resultat efter finansnetto -296 96 1 609 1 080 992 1 286 410 25 160 161
Årets resultat -26 68 1 246 593 720 943 298 38 152 171
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 118 158 216 292 407 498 59
Omsättningstillgångar 4 028 4 543 6 204 5 078 4 759 4 219 3 024 2 970 3 490 3 317
Tillgångar 4 028 4 543 6 204 5 196 4 917 4 435 3 316 3 377 3 988 3 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 028 4 254 5 185 4 340 3 947 3 228 2 685 2 387 2 349 2 597
Obeskattade reserver 0 270 270 292 22 22 22 22 58 113
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 19 748 565 948 1 186 609 968 1 581 666
Skulder och eget kapital 4 028 4 543 6 204 5 196 4 917 4 435 3 316 3 377 3 988 3 376
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 100 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 127 1 085 1 082 1 217 1 047 1 031 1 024 1 029 999
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 12 292 309 370 319 346 332 377 384
Utdelning till aktieägare 200 200 1 000 400 0 0 400 0 0 400
Omsättning 0 666 9 594 8 243 9 141 9 148 8 569 8 124 8 348 7 883
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 333 1 170 1 178 1 306 1 306 1 222 1 159 1 187 1 120
Personalkostnader per anställd (tkr) - 72 204 203 237 199 206 201 220 248
Rörelseresultat, EBITDA -296 39 1 591 1 079 975 1 355 524 178 351 176
Nettoomsättningförändring -100,00% -91,87% -0,64% -9,82% 0,00% 6,82% 5,51% -2,36% 5,92% -%
Du Pont-modellen -% 2,29% 25,95% 20,79% 20,17% 29,00% 12,36% 0,74% 4,04% 4,86%
Vinstmarginal -% 15,62% 19,66% 13,10% 10,85% 14,07% 4,79% 0,31% 1,94% 2,09%
Bruttovinstmarginal -% 59,46% 41,10% 51,19% 48,20% 48,38% 42,55% 40,78% 41,87% 42,25%
Rörelsekapital/omsättning -% 679,28% 66,62% 54,75% 41,69% 33,18% 28,22% 24,69% 22,98% 33,81%
Soliditet 100,00% 98,27% 86,97% 87,67% 80,60% 73,15% 81,46% 71,15% 59,95% 79,34%
Kassalikviditet 402 800,00% 23 910,53% 749,87% 601,06% 391,67% 280,86% 358,62% 196,69% 167,49% 284,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...