Visa allt om CD Mastering AB
Visa allt om CD Mastering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -15 0 0 0 3 -45 0 0 0
Resultat efter finansnetto -15 -15 0 0 0 3 -45 0 0 0
Årets resultat 0 0 1 168 0 0 3 -45 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 143 143 143 143 143 100 100 100 0
Omsättningstillgångar 1 211 1 196 1 181 40 40 0 0 0 0 100
Tillgångar 1 354 1 339 1 324 182 182 143 100 100 100 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 308 1 308 1 308 139 140 100 55 100 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 31 16 43 43 43 45 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 354 1 339 1 324 182 182 143 100 100 100 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -15 0 0 0 3 -45 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,60% 97,68% 98,79% 76,37% 76,92% 69,93% 55,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 2 632,61% 3 858,06% 7 381,25% 93,02% 93,02% 0,00% 0,00% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...