Visa allt om BeWe Horseshoes AB
Visa allt om BeWe Horseshoes AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 622 7 647 7 347 8 214 8 804 7 404 6 550 6 461 0 0
Övrig omsättning 14 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 -586 277 82 547 348 90 863 -11 -4
Resultat efter finansnetto 40 -591 277 -34 515 344 89 864 -8 -2
Årets resultat 40 -591 216 124 372 324 136 530 -8 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 278 352 359 213 245 88 162 185 0 0
Omsättningstillgångar 1 887 2 104 2 213 2 768 2 557 2 063 1 949 1 850 56 70
Tillgångar 2 165 2 456 2 573 2 980 2 803 2 151 2 112 2 035 56 70
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 927 888 1 478 1 262 1 280 1 035 711 575 45 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 210 210 310 410 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 160 394 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 078 1 175 1 094 1 718 1 312 905 1 090 1 050 11 17
Skulder och eget kapital 2 165 2 456 2 573 2 980 2 803 2 151 2 112 2 035 56 70
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 462 433 424 431 360 360 360 170 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 161 384 280 205 322 151 195 138 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 238 297 217 206 205 160 170 200 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 143 127 0 0 0 0
Omsättning 7 636 7 647 7 347 8 214 8 804 7 404 6 550 6 461 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 3 2 3 2 2 2 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 811 1 912 2 449 4 107 2 935 3 702 3 275 3 231 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 290 336 454 317 360 376 222 - -
Rörelseresultat, EBITDA 151 -501 363 148 577 401 182 961 -11 -4
Nettoomsättningförändring -0,33% 4,08% -10,56% -6,70% 18,91% 13,04% 1,38% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,36% -23,82% 10,80% 2,89% 19,55% 16,18% 4,26% 42,51% -% -%
Vinstmarginal 0,67% -7,65% 3,78% 1,05% 6,22% 4,70% 1,37% 13,39% -% -%
Bruttovinstmarginal 19,23% 21,05% 28,11% 22,21% 25,62% 23,78% 22,87% 29,07% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 10,61% 12,15% 15,23% 12,78% 14,14% 15,64% 13,11% 12,38% -% -%
Soliditet 42,82% 36,16% 57,44% 42,35% 51,19% 55,31% 44,48% 42,76% 80,36% 75,71%
Kassalikviditet 85,53% 111,32% 109,69% 104,89% 122,41% 129,94% 102,39% 86,95% 509,09% 411,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...