Visa allt om Ostkustens Golvtjänst Aktiebolag
Visa allt om Ostkustens Golvtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 426 4 994 4 453 4 833 6 102 5 213 5 060 4 499 3 567 4 644
Övrig omsättning - 28 61 - 8 - - - 108 20
Rörelseresultat (EBIT) 163 127 -97 -175 232 383 716 373 -83 511
Resultat efter finansnetto 133 94 -140 -195 217 360 652 283 -272 291
Årets resultat 121 94 -140 -140 116 305 652 283 -272 291
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 77 88 105 95 157 188 231 279 341
Omsättningstillgångar 1 437 1 191 1 146 1 106 1 851 1 656 1 325 1 282 1 055 1 683
Tillgångar 1 503 1 268 1 234 1 210 1 946 1 813 1 513 1 513 1 334 2 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 550 449 356 496 796 831 766 174 -109 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 390 465 269 305 120 69 584 657 633
Kortfristiga skulder 953 430 414 446 790 863 678 756 786 1 228
Skulder och eget kapital 1 503 1 268 1 234 1 210 1 946 1 813 1 513 1 513 1 334 2 024
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 516 476 456 255 178 52
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 318 1 301 1 419 1 554 957 1 038 980 922 919 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 586 579 627 659 595 595 568 501 490 325
Utdelning till aktieägare 140 0 0 0 0 0 140 0 0 0
Omsättning 5 426 5 022 4 514 4 833 6 110 5 213 5 060 4 499 3 675 4 664
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 357 1 249 1 113 1 208 1 526 1 303 1 265 1 125 595 774
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 473 516 558 522 536 505 422 270 231
Rörelseresultat, EBITDA 174 138 -86 -166 242 414 747 420 -21 566
Nettoomsättningförändring 8,65% 12,15% -7,86% -20,80% 17,05% 3,02% 12,47% 26,13% -23,19% -%
Du Pont-modellen 10,84% 10,02% -7,78% -14,46% 11,92% 21,13% 47,32% 24,65% -6,22% 25,25%
Vinstmarginal 3,00% 2,54% -2,16% -3,62% 3,80% 7,35% 14,15% 8,29% -2,33% 11,00%
Bruttovinstmarginal 51,86% 53,04% 61,04% 59,47% 55,16% 62,40% 65,91% 60,39% 60,30% 55,51%
Rörelsekapital/omsättning 8,92% 15,24% 16,44% 13,66% 17,39% 15,21% 12,79% 11,69% 7,54% 9,80%
Soliditet 36,59% 35,41% 28,85% 40,99% 42,99% 45,84% 50,63% 11,50% -8,17% 8,05%
Kassalikviditet 94,33% 118,14% 128,50% 93,50% 152,03% 112,40% 99,26% 75,26% 46,31% 62,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...