Visa allt om Cawema Production Aktiebolag
Visa allt om Cawema Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 269 171 299 204 369 638 231 507 1 096 360
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 21 -19 8 -9 96 -236 -19 456 10
Resultat efter finansnetto 132 23 -14 12 130 101 -219 19 472 26
Årets resultat 74 16 -7 15 127 69 -78 31 243 17
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 69 19 19 25 31
Omsättningstillgångar 669 625 629 683 813 636 558 1 018 1 276 816
Tillgångar 669 625 629 683 813 705 576 1 037 1 301 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 570 546 530 537 522 395 326 604 772 529
Obeskattade reserver 35 0 0 7 16 16 0 142 168 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 79 99 138 276 295 250 292 360 273
Skulder och eget kapital 669 625 629 683 813 705 576 1 037 1 301 847
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 145 35 153 280 171 233 317 62
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 19 46 45 115 156 128 150 174 93
Utdelning till aktieägare 250 50 0 0 0 100 0 200 200 0
Omsättning 269 171 299 204 369 638 231 507 1 096 360
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 269 171 299 204 369 638 231 507 1 096 360
Personalkostnader per anställd (tkr) 5 87 207 82 271 439 302 411 499 169
Rörelseresultat, EBITDA 132 21 -19 8 -9 96 -236 -19 462 16
Nettoomsättningförändring 57,31% -42,81% 46,57% -44,72% -42,16% 176,19% -54,44% -53,74% 204,44% -%
Du Pont-modellen 19,88% 3,68% -2,23% 1,90% 15,99% 14,33% -38,02% 1,83% 36,28% 3,07%
Vinstmarginal 49,44% 13,45% -4,68% 6,37% 35,23% 15,83% -94,81% 3,75% 43,07% 7,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 95,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 224,91% 319,30% 177,26% 267,16% 145,53% 53,45% 133,33% 143,20% 83,58% 150,83%
Soliditet 89,28% 87,36% 84,26% 79,38% 65,66% 57,70% 56,60% 68,10% 68,64% 66,28%
Kassalikviditet 1 045,31% 791,14% 635,35% 494,93% 294,57% 215,59% 223,20% 348,63% 354,44% 298,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...