Visa allt om Cawema Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 171 299 204 369 638 231 507 1 096 360 670
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 -19 8 -9 96 -236 -19 456 10 239
Resultat efter finansnetto 23 -14 12 130 101 -219 19 472 26 243
Årets resultat 16 -7 15 127 69 -78 31 243 17 174
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 69 19 19 25 31 12
Omsättningstillgångar 625 629 683 813 636 558 1 018 1 276 816 1 053
Tillgångar 625 629 683 813 705 576 1 037 1 301 847 1 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 530 537 522 395 326 604 772 529 687
Obeskattade reserver 0 0 7 16 16 0 142 168 45 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 99 138 276 295 250 292 360 273 333
Skulder och eget kapital 625 629 683 813 705 576 1 037 1 301 847 1 065
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 145 35 153 280 171 233 317 62 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 19 46 45 115 156 128 150 174 93 91
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 100 0 200 200 0 175
Omsättning 171 299 204 369 638 231 507 1 096 360 670
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 171 299 204 369 638 231 507 1 096 360 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 87 207 82 271 439 302 411 499 169 227
Rörelseresultat, EBITDA 21 -19 8 -9 96 -236 -19 462 16 248
Nettoomsättningförändring -42,81% 46,57% -44,72% -42,16% 176,19% -54,44% -53,74% 204,44% -46,27% -%
Du Pont-modellen 3,68% -2,23% 1,90% 15,99% 14,33% -38,02% 1,83% 36,28% 3,07% 22,82%
Vinstmarginal 13,45% -4,68% 6,37% 35,23% 15,83% -94,81% 3,75% 43,07% 7,22% 36,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 95,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 319,30% 177,26% 267,16% 145,53% 53,45% 133,33% 143,20% 83,58% 150,83% 107,46%
Soliditet 87,36% 84,26% 79,38% 65,66% 57,70% 56,60% 68,10% 68,64% 66,28% 67,55%
Kassalikviditet 791,14% 635,35% 494,93% 294,57% 215,59% 223,20% 348,63% 354,44% 298,90% 316,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...