Visa allt om Kontorsspecialisten i Torsby Aktiebolag
Visa allt om Kontorsspecialisten i Torsby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 764 3 518 3 237 3 128 3 410 3 861 3 579 3 436 3 397 3 597
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 66 -139 -162 165 50 11 153 141 310
Resultat efter finansnetto 6 32 -166 -185 139 21 -10 113 104 275
Årets resultat 6 32 -166 -185 103 13 7 81 73 204
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 12 15 32 51
Omsättningstillgångar 967 1 056 1 032 1 099 1 330 1 312 1 360 1 359 1 309 1 486
Tillgångar 967 1 056 1 032 1 099 1 330 1 312 1 372 1 374 1 341 1 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 185 153 319 505 402 389 461 456 583
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 22 24 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 199 104 343 175 95 155 215 353 335 395
Kortfristiga skulder 577 767 535 604 730 756 768 537 527 535
Skulder och eget kapital 967 1 056 1 032 1 099 1 330 1 312 1 372 1 374 1 341 1 537
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 136 238 272 294 214 68 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 713 600 571 503 472 437 358 451 547 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 203 160 167 189 209 196 171 209 169 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 80 75 200
Omsättning 3 764 3 518 3 237 3 128 3 410 3 861 3 579 3 436 3 397 3 597
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 255 1 173 1 079 1 043 1 137 1 287 1 193 1 145 1 132 1 199
Personalkostnader per anställd (tkr) 313 258 241 254 286 288 274 262 237 220
Rörelseresultat, EBITDA 30 66 -139 -162 165 52 14 171 159 346
Nettoomsättningförändring 6,99% 8,68% 3,48% -8,27% -11,68% 7,88% 4,16% 1,15% -5,56% -%
Du Pont-modellen 3,10% 6,25% -13,37% -14,74% 12,48% 3,81% 0,80% 11,14% 10,51% 20,17%
Vinstmarginal 0,80% 1,88% -4,26% -5,18% 4,87% 1,30% 0,31% 4,45% 4,15% 8,62%
Bruttovinstmarginal 42,93% 42,41% 41,89% 37,50% 47,45% 38,12% 37,64% 43,66% 39,33% 43,98%
Rörelsekapital/omsättning 10,36% 8,21% 15,35% 15,82% 17,60% 14,40% 16,54% 23,92% 23,02% 26,44%
Soliditet 19,75% 17,52% 14,83% 29,03% 37,97% 30,64% 28,35% 34,70% 35,29% 39,06%
Kassalikviditet 39,17% 39,37% 47,48% 46,19% 38,90% 41,67% 44,92% 52,89% 64,14% 91,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...