Visa allt om PMC Perception Management Corporation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2005-06 2004-06 2003-06 2002-06 2001-06 2000-06
Nettoomsättning 0 3 349 374 2 435 1 600
Övrig omsättning - 843 13 - 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -99 350 -454 -849 180 325
Resultat efter finansnetto -99 315 -601 -934 515 271
Årets resultat -99 315 -550 -440 130 111
Balansräkningar (tkr)
2005-06 2004-06 2003-06 2002-06 2001-06 2000-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 87 982 1 681 2 020 1 514
Omsättningstillgångar 0 237 347 345 1 251 1 152
Tillgångar - 324 1 329 2 027 3 271 2 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -101 -2 -317 233 672 608
Obeskattade reserver 0 0 0 52 546 322
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 310 1 385 1 056 1 261
Kortfristiga skulder 207 326 336 357 996 475
Skulder och eget kapital 107 324 1 329 2 027 3 271 2 666
Löner & utdelning (tkr)
2005-06
2004-06
2003-06
2002-06
2001-06
2000-06
Löner till styrelse & VD 0 0 241 241 530 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 10 104 104 193 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 846 362 374 2 452 1 600
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 374 2 435 1 600
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 362 723 545
Rörelseresultat, EBITDA -99 400 -368 -503 544 546
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,14% -6,68% -84,64% 52,19% -%
Du Pont-modellen -% 109,57% -34,09% -41,84% 17,79% 12,19%
Vinstmarginal -% 11 833,33% -129,80% -226,74% 23,90% 20,31%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -2 966,67% 3,15% -3,21% 10,47% 42,31%
Soliditet -% -0,62% -23,85% 13,34% 32,56% 31,50%
Kassalikviditet 0,00% 72,70% 103,27% 96,64% 125,60% 242,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...