Visa allt om Rynkeby Foods AB
Visa allt om Rynkeby Foods AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 29 546 32 661 36 828 40 679 49 803 28 169 20 773 29 869 24 027 18 337
Övrig omsättning 8 166 41 78 170 400 672 226 143 - -
Rörelseresultat (EBIT) -543 -1 389 1 049 -837 837 2 971 1 508 2 746 3 241 929
Resultat efter finansnetto 8 566 -7 153 834 -308 898 2 981 1 548 2 902 3 291 921
Årets resultat -522 -649 0 0 1 2 072 1 056 2 607 1 710 672
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 441 112 373 14 840 12 061 13 161 14 478 5 980 5 610 364 330
Omsättningstillgångar 24 954 11 468 8 795 8 689 6 175 6 426 5 377 6 568 9 361 4 464
Tillgångar 62 396 123 841 23 635 20 751 19 336 20 904 11 357 12 178 9 725 4 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 473 3 995 4 644 4 644 4 644 5 643 3 571 5 014 2 907 1 197
Obeskattade reserver 9 029 0 1 356 526 856 0 0 0 860 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 466 0 172 14
Långfristiga skulder 0 0 12 724 8 271 7 156 7 202 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 894 119 846 4 911 7 310 6 680 8 059 7 320 7 164 5 786 3 577
Skulder och eget kapital 62 396 123 841 23 635 20 751 19 336 20 904 11 357 12 178 9 725 4 794
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 633 453 395 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 8 621 1 660 2 424 3 094 3 537 2 580 1 404 1 729 1 330 1 511
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 2 717 615 731 993 1 116 984 543 665 512 716
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 0 2 500 500 0
Omsättning 37 712 32 702 36 906 40 849 50 203 28 841 20 999 30 012 24 027 18 337
Nyckeltal
Antal anställda 11 4 6 7 7 8 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 686 8 165 6 138 5 811 7 115 3 521 2 968 4 267 4 005 3 056
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 051 569 539 619 699 542 401 400 347 358
Rörelseresultat, EBITDA 1 987 793 2 430 480 2 154 3 415 1 832 3 246 3 379 1 078
Nettoomsättningförändring -9,54% -11,31% -9,47% -18,32% 76,80% 35,60% -% 24,31% 31,03% -%
Du Pont-modellen 14,92% -4,15% 4,49% -1,46% 4,76% 14,35% 13,67% 23,99% 34,02% 19,57%
Vinstmarginal 31,51% -15,74% 2,88% -0,75% 1,85% 10,65% 7,48% 9,78% 13,77% 5,12%
Bruttovinstmarginal 25,32% 23,11% 26,12% 23,79% 25,39% 48,33% 39,90% 39,11% 42,97% 36,01%
Rörelsekapital/omsättning 67,89% -331,83% 10,55% 3,39% -1,01% -5,80% -9,35% -2,00% 14,88% 4,84%
Soliditet 88,97% 3,23% 24,12% 24,25% 27,28% 26,99% 31,44% 41,17% 36,26% 25,06%
Kassalikviditet 494,18% 8,85% 162,88% 101,09% 72,63% 56,72% 56,22% 75,25% 137,87% 103,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...