Visa allt om Nordic Informatics Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 51 49 65 64 319 1 070 1 089 748 431 450
Övrig omsättning - - 28 8 - 133 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -68 -134 -116 -132 -190 86 -6 2 29 99
Resultat efter finansnetto 145 -79 -87 -1 -218 189 13 -88 266 514
Årets resultat 83 -79 2 100 -178 115 -7 -114 236 473
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 500 1 510 20 3 110 3 038 3 390 3 103 3 043 2 456 2 526
Omsättningstillgångar 1 822 1 650 3 212 181 254 346 144 85 242 16
Tillgångar 3 322 3 160 3 232 3 291 3 292 3 736 3 247 3 128 2 697 2 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 252 2 169 2 247 2 261 2 161 2 369 2 254 2 261 1 875 1 663
Obeskattade reserver 37 0 0 0 0 40 0 0 0 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 033 990 984 1 030 1 131 1 327 993 867 822 837
Skulder och eget kapital 3 322 3 160 3 232 3 291 3 292 3 736 3 247 3 128 2 697 2 543
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 12 0 30 0 - 76 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 15 20 40 0 123 494 317 - 76 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 4 7 4 74 248 188 - 19 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 0 0 0 24
Omsättning 51 49 93 72 319 1 203 1 089 748 431 450
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 2 2 - 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 49 65 64 319 535 545 - 216 225
Personalkostnader per anställd (tkr) - 30 52 47 236 391 259 - 94 74
Rörelseresultat, EBITDA -58 -124 -106 -132 -180 96 51 62 88 159
Nettoomsättningförändring 4,08% -24,62% 1,56% -79,94% -70,19% -1,74% 45,59% 73,55% -4,22% -%
Du Pont-modellen 5,42% 0,92% -2,10% 0,40% -3,83% 5,30% 1,57% 3,71% 26,77% 20,61%
Vinstmarginal 352,94% 59,18% -104,62% 20,31% -39,50% 18,50% 4,68% 15,51% 167,52% 116,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 547,06% 1 346,94% 3 427,69% -1 326,56% -274,92% -91,68% -77,96% -104,55% -134,57% -182,44%
Soliditet 68,66% 68,64% 69,52% 68,70% 65,64% 64,20% 69,42% 72,28% 69,52% 66,58%
Kassalikviditet 176,38% 166,67% 326,42% 17,57% 22,46% 26,07% 14,50% 9,80% 29,44% 1,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...