Visa allt om Ideal Aktiebolag
Visa allt om Ideal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 84 82 90 12 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 61 79 12 0 -10 -16 -9 -10 -11
Resultat efter finansnetto 71 61 79 12 0 -10 -16 -8 -10 -10
Årets resultat 55 49 79 12 0 -10 -16 -8 -10 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 5 2 0 0 2 2 6 6 5
Tillgångar 3 5 2 0 0 2 2 6 6 5
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -843 -898 -946 -1 026 -1 038 -1 038 -1 028 -1 011 -1 004 -993
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 804 876 926 1 004 1 016 1 016 1 005 996 991 979
Kortfristiga skulder 41 27 23 21 21 24 24 21 18 19
Skulder och eget kapital 3 5 2 0 0 2 2 6 6 5
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 84 82 90 12 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 71 61 79 12 0 -10 -16 -9 -10 -11
Nettoomsättningförändring 2,44% -8,89% 650,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2 366,67% 1 220,00% 3 950,00% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 84,52% 74,39% 87,78% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -45,24% -26,83% -23,33% -175,00% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -28 100,00% -17 960,00% -47 300,00% -% -% -51 900,00% -51 400,00% -16 850,00% -16 733,33% -19 860,00%
Kassalikviditet 7,32% 18,52% 8,70% 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 28,57% 33,33% 26,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...