Visa allt om Skrovet AB
Visa allt om Skrovet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 178 3 968 4 256 2 958 2 636 2 148 1 958 1 787 1 685 2 008
Övrig omsättning 136 118 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 244 880 174 302 -41 149 1 -22 -7
Resultat efter finansnetto -18 245 881 174 303 -41 147 10 -7 4
Årets resultat -18 190 687 128 223 -35 103 8 -8 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 16 23 45 65 91 76 53 46 49
Omsättningstillgångar 631 1 149 1 110 585 586 268 475 269 528 502
Tillgångar 641 1 165 1 133 630 651 359 551 322 574 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 506 884 934 547 419 196 231 128 226 234
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Kortfristiga skulder 135 281 199 83 232 163 314 193 348 293
Skulder och eget kapital 641 1 165 1 133 630 651 359 551 322 574 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 102 180 484 210 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 100 1 267 1 176 1 078 887 187 509 157 478 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 264 313 283 287 209 101 155 268 253 325
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0
Omsättning 4 314 4 086 4 256 2 958 2 636 2 148 1 958 1 787 1 685 2 008
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 836 794 851 592 527 537 490 447 562 669
Personalkostnader per anställd (tkr) 274 321 278 278 221 175 211 233 314 351
Rörelseresultat, EBITDA -12 250 903 194 328 -29 154 6 -19 5
Nettoomsättningförändring 5,29% -6,77% 43,88% 12,22% 22,72% 9,70% -% 6,05% -16,09% -%
Du Pont-modellen -2,81% 21,03% 77,67% 27,62% 46,39% -11,42% 27,04% 2,80% -1,22% 0,73%
Vinstmarginal -0,43% 6,17% 20,68% 5,88% 11,46% -1,91% 7,61% 0,50% -0,42% 0,20%
Bruttovinstmarginal 69,89% 56,53% 60,22% 72,65% 65,71% 63,73% 69,41% 67,66% 67,72% 65,89%
Rörelsekapital/omsättning 11,87% 21,88% 21,41% 16,97% 13,43% 4,89% 8,22% 4,25% 10,68% 10,41%
Soliditet 78,94% 75,88% 82,44% 86,83% 64,36% 54,60% 42,73% 40,20% 39,37% 42,47%
Kassalikviditet 467,41% 408,90% 557,79% 704,82% 252,59% 160,74% 149,04% 137,31% 143,68% 159,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...