Visa allt om FöretagarNätet Inter AB
Visa allt om FöretagarNätet Inter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 269 191 47 30 39 33 23 40 109 126
Övrig omsättning - - - 26 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 68 127 2 5 -20 -59 -32 -45 26 36
Resultat efter finansnetto 37 112 2 9 -15 -54 -31 -36 26 47
Årets resultat 29 112 2 9 -15 -54 -31 -31 18 47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 893 908 0 0 0 12 23 37 52 19
Omsättningstillgångar 579 474 383 372 403 333 707 798 930 938
Tillgångar 1 472 1 382 383 372 403 345 731 835 982 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 211 97 95 86 101 87 118 149 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 890 832 212 212 212 212 429 429 429 429
Kortfristiga skulder 343 340 74 65 105 32 215 288 398 397
Skulder och eget kapital 1 472 1 382 383 372 403 345 731 835 982 957
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 269 191 47 56 39 33 23 40 109 126
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 30 39 33 23 40 109 126
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 4 3 18 8 8 13 -
Rörelseresultat, EBITDA 82 127 2 5 -8 -48 -19 -30 38 42
Nettoomsättningförändring 40,84% 306,38% 56,67% -23,08% 18,18% 43,48% -42,50% -63,30% -13,49% -%
Du Pont-modellen 4,62% 9,41% 0,52% 2,42% -3,47% -15,65% -4,38% -3,47% 4,18% 4,91%
Vinstmarginal 25,28% 68,06% 4,26% 30,00% -35,90% -163,64% -139,13% -72,50% 37,61% 37,30%
Bruttovinstmarginal 40,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,73% 70,16% 657,45% 1 023,33% 764,10% 912,12% 2 139,13% 1 275,00% 488,07% 429,37%
Soliditet 16,30% 15,27% 25,33% 25,54% 21,34% 29,28% 11,90% 14,13% 15,61% 13,58%
Kassalikviditet 168,80% 139,41% 517,57% 572,31% 383,81% 1 040,62% 328,84% 277,08% 233,67% 236,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...