Visa allt om Hunneberga hästgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 876 4 815 4 587 5 197 3 361 4 125 3 474 4 406 4 195 3 751
Övrig omsättning 18 - - - - 12 12 395 - -
Rörelseresultat (EBIT) 520 616 576 643 888 467 56 15 560 655
Resultat efter finansnetto 4 182 48 15 408 157 6 25 494 572
Årets resultat 9 141 23 10 300 118 5 10 348 621
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 140 17 914 19 627 20 532 21 708 7 416 8 439 8 440 727 631
Omsättningstillgångar 543 645 654 593 314 14 148 7 656 4 331 3 323 4 053
Tillgångar 15 683 18 559 20 281 21 125 22 022 21 564 16 095 12 771 4 050 4 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 619 1 811 1 870 1 997 2 287 1 987 2 404 2 699 2 943 3 796
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 716 9 670 10 663 11 559 11 447 15 466 182 136 313 496
Kortfristiga skulder 4 347 7 078 7 748 7 569 8 288 4 111 13 509 9 934 794 392
Skulder och eget kapital 15 683 18 559 20 281 21 125 22 022 21 564 16 095 12 771 4 050 4 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 33 229 149 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 227 93 162 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 200 150 300 0 535 300 255 1 200
Omsättning 5 894 4 815 4 587 5 197 3 361 4 137 3 486 4 801 4 195 3 751
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 4 815 4 587 5 197 3 361 4 125 1 737 2 203 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 43 46 38 31 291 170 183 - -
Rörelseresultat, EBITDA 590 858 946 850 1 017 596 293 241 833 1 272
Nettoomsättningförändring 22,04% 4,97% -11,74% 54,63% -18,52% 18,74% -21,15% 5,03% 11,84% -%
Du Pont-modellen 3,33% 3,32% 2,84% 3,04% 4,03% 2,17% 0,43% 0,71% 13,83% 13,98%
Vinstmarginal 8,88% 12,79% 12,56% 12,37% 26,42% 11,32% 1,99% 2,07% 13,35% 17,46%
Bruttovinstmarginal 27,59% 29,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,96% 32,89% 48,06% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -64,74% -133,60% -154,65% -134,23% -237,25% 243,32% -168,48% -127,17% 60,29% 97,60%
Soliditet 10,32% 9,76% 9,22% 9,45% 10,39% 9,21% 14,94% 21,13% 72,67% 81,04%
Kassalikviditet 12,49% 9,11% 8,44% 7,83% 3,79% 344,15% 56,67% 43,60% 418,51% 1 033,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...