Visa allt om Domino Arkitekter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 173 89 33 185 224 229 156 92 18
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 99 -12 -61 65 111 96 62 35 2
Resultat efter finansnetto -55 99 -12 -61 65 110 94 60 34 1
Årets resultat -55 81 -12 -16 34 61 94 60 34 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 25 13 11 11 11 0 7 11 15
Omsättningstillgångar 220 366 228 244 319 251 246 154 94 48
Tillgångar 251 392 241 254 329 262 246 161 105 63
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 297 216 228 244 210 211 147 87 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0 44 27 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 95 26 27 41 25 35 14 18 10
Skulder och eget kapital 251 392 241 254 329 262 246 161 105 63
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 173 89 33 185 224 229 156 92 18
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 224 229 156 92 18
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -54 99 -12 -61 65 111 102 64 39 7
Nettoomsättningförändring -80,92% 94,38% 169,70% -82,16% -17,41% -2,18% 46,79% 69,57% 411,11% -%
Du Pont-modellen -21,51% 25,26% -4,56% -22,83% 20,36% 42,37% 39,02% 38,51% 33,33% 3,17%
Vinstmarginal -163,64% 57,23% -12,36% -175,76% 36,22% 49,55% 41,92% 39,74% 38,04% 11,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 639,39% 156,65% 226,97% 657,58% 150,27% 100,89% 92,14% 89,74% 82,61% 211,11%
Soliditet 96,41% 75,77% 89,63% 89,76% 84,02% 87,75% 85,77% 91,30% 82,86% 85,71%
Kassalikviditet 2 444,44% 385,26% 876,92% 903,70% 778,05% 1 004,00% 702,86% 1 100,00% 522,22% 480,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...