Visa allt om Paranordic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 3 4 2 0 13 5 5 2 14
Övrig omsättning 249 226 180 261 505 335 288 205 67 191
Rörelseresultat (EBIT) 17 35 -25 -52 147 38 32 38 -65 62
Resultat efter finansnetto 17 47 -26 -42 145 38 32 37 -68 60
Årets resultat 13 42 9 -42 78 28 30 37 -68 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 2 3 6 12 22 11 13
Omsättningstillgångar 343 304 273 269 338 216 153 107 79 145
Tillgångar 344 305 275 271 341 222 165 129 90 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 243 201 193 234 156 128 98 61 129
Obeskattade reserver 0 0 0 35 35 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 12 12 12 14 7 7 7 18 18
Kortfristiga skulder 88 49 61 31 58 60 30 24 11 11
Skulder och eget kapital 344 305 275 271 341 222 165 129 90 158
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 50 69 33 18 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 72 40 40 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 13 13 55 22 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 249 229 184 263 505 348 293 210 69 205
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 4 2 - 13 5 5 2 14
Personalkostnader per anställd (tkr) 91 69 67 111 122 74 51 27 18 14
Rörelseresultat, EBITDA 17 35 -24 -51 150 44 42 42 -63 69
Nettoomsättningförändring -100,00% -25,00% 100,00% -% -100,00% 160,00% 0,00% 150,00% -85,71% -%
Du Pont-modellen -% 15,41% -8,36% -14,39% -% 17,12% 19,39% 31,01% -71,11% 39,24%
Vinstmarginal -% 1 566,67% -575,00% -1 950,00% -% 292,31% 640,00% 800,00% -3 200,00% 442,86%
Bruttovinstmarginal -% -66,67% 75,00% -100,00% -% 100,00% -120,00% 100,00% -50,00% 14,29%
Rörelsekapital/omsättning -% 8 500,00% 5 300,00% 11 900,00% -% 1 200,00% 2 460,00% 1 660,00% 3 400,00% 957,14%
Soliditet 74,42% 79,67% 73,09% 80,74% 76,19% 70,27% 77,58% 75,97% 67,78% 81,65%
Kassalikviditet 370,45% 575,51% 416,39% 800,00% 541,38% 291,67% 440,00% 354,17% 563,64% 1 136,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...