Visa allt om Sawbones Europe Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 28 605 26 098 32 749 28 478 33 297 31 451 28 526 26 026 24 596 23 845
Övrig omsättning 110 595 457 94 1 264 5 2 5 - 13
Rörelseresultat (EBIT) -2 438 -2 892 -975 239 1 036 -147 230 2 393 1 252 676
Resultat efter finansnetto -1 862 -3 684 -300 -130 1 196 -125 1 810 2 661 1 282 656
Årets resultat -1 376 -2 580 49 50 654 58 969 1 539 671 335
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 425 346 689 851 885 991 1 007 980 1 071 1 020
Omsättningstillgångar 9 931 11 217 15 074 17 117 18 247 17 105 17 408 15 939 13 480 11 540
Tillgångar 10 356 11 563 15 764 17 968 19 132 18 097 18 414 16 918 14 552 12 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 821 6 197 8 777 8 728 8 678 8 024 7 966 6 998 5 458 4 787
Obeskattade reserver 412 898 2 002 2 377 2 576 2 284 2 507 2 067 1 567 1 235
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 123 4 467 4 984 6 863 7 877 7 789 7 941 7 855 7 527 6 538
Skulder och eget kapital 10 356 11 563 15 764 17 968 19 132 18 097 18 414 16 918 14 552 12 560
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 955 875 842 686 697 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 330 185 - 197 - -
Löner till övriga anställda 3 851 3 451 4 479 3 103 2 340 1 714 1 448 1 256 1 315 992
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 753 1 695 2 010 1 413 1 416 1 364 1 032 906 867 706
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 715 26 693 33 206 28 572 34 561 31 456 28 528 26 031 24 596 23 858
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 9 9 7 5 5 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 861 2 610 3 275 3 164 3 700 4 493 5 705 5 205 3 514 3 974
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 528 664 517 531 612 706 666 468 427
Rörelseresultat, EBITDA -2 413 -2 821 -881 330 1 128 -52 298 2 499 1 370 789
Nettoomsättningförändring 9,61% -20,31% 15,00% -14,47% 5,87% 10,25% 9,61% 5,81% 3,15% -%
Du Pont-modellen -17,99% -24,99% -1,89% 1,96% 6,26% -0,52% 9,85% 15,73% 9,31% 5,68%
Vinstmarginal -6,51% -11,07% -0,91% 1,24% 3,60% -0,30% 6,36% 10,22% 5,51% 2,99%
Bruttovinstmarginal 21,64% 19,83% 28,48% 34,24% 30,04% 36,54% 31,40% 42,81% 36,23% 35,09%
Rörelsekapital/omsättning 16,81% 25,86% 30,81% 36,01% 31,14% 29,62% 33,19% 31,06% 24,20% 20,98%
Soliditet 49,66% 59,65% 65,04% 58,33% 55,28% 53,64% 53,06% 50,16% 45,26% 45,19%
Kassalikviditet 173,90% 230,51% 277,31% 231,46% 215,34% 200,80% 195,79% 182,01% 161,26% 150,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...