Visa allt om Sawbones Europe Aktiebolag
Visa allt om Sawbones Europe Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 31 709 28 605 26 098 32 749 28 478 33 297 31 451 28 526 26 026 24 596
Övrig omsättning 436 110 595 457 94 1 264 5 2 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 663 -2 438 -2 892 -975 239 1 036 -147 230 2 393 1 252
Resultat efter finansnetto -1 378 -1 862 -3 684 -300 -130 1 196 -125 1 810 2 661 1 282
Årets resultat -1 378 -1 376 -2 580 49 50 654 58 969 1 539 671
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 388 425 346 689 851 885 991 1 007 980 1 071
Omsättningstillgångar 10 196 9 931 11 217 15 074 17 117 18 247 17 105 17 408 15 939 13 480
Tillgångar 10 584 10 356 11 563 15 764 17 968 19 132 18 097 18 414 16 918 14 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 443 4 821 6 197 8 777 8 728 8 678 8 024 7 966 6 998 5 458
Obeskattade reserver 412 412 898 2 002 2 377 2 576 2 284 2 507 2 067 1 567
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 729 5 123 4 467 4 984 6 863 7 877 7 789 7 941 7 855 7 527
Skulder och eget kapital 10 584 10 356 11 563 15 764 17 968 19 132 18 097 18 414 16 918 14 552
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 955 875 842 686 697
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 330 185 - 197 -
Löner till övriga anställda 3 928 3 851 3 451 4 479 3 103 2 340 1 714 1 448 1 256 1 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 787 1 753 1 695 2 010 1 413 1 416 1 364 1 032 906 867
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 145 28 715 26 693 33 206 28 572 34 561 31 456 28 528 26 031 24 596
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 10 9 9 7 5 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 171 2 861 2 610 3 275 3 164 3 700 4 493 5 705 5 205 3 514
Personalkostnader per anställd (tkr) 592 576 528 664 517 531 612 706 666 468
Rörelseresultat, EBITDA -1 641 -2 413 -2 821 -881 330 1 128 -52 298 2 499 1 370
Nettoomsättningförändring 10,85% 9,61% -20,31% 15,00% -14,47% 5,87% 10,25% 9,61% 5,81% -%
Du Pont-modellen -13,01% -17,99% -24,99% -1,89% 1,96% 6,26% -0,52% 9,85% 15,73% 9,31%
Vinstmarginal -4,34% -6,51% -11,07% -0,91% 1,24% 3,60% -0,30% 6,36% 10,22% 5,51%
Bruttovinstmarginal 20,83% 21,64% 19,83% 28,48% 34,24% 30,04% 36,54% 31,40% 42,81% 36,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,93% 16,81% 25,86% 30,81% 36,01% 31,14% 29,62% 33,19% 31,06% 24,20%
Soliditet 35,57% 49,66% 59,65% 65,04% 58,33% 55,28% 53,64% 53,06% 50,16% 45,26%
Kassalikviditet 128,16% 173,90% 230,51% 277,31% 231,46% 215,34% 200,80% 195,79% 182,01% 161,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...