Visa allt om Media I Morron I Dag i Vollsjö Aktiebolag
Visa allt om Media I Morron I Dag i Vollsjö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 351 495 555 571 632 646 605 729 670 749
Övrig omsättning - 6 1 - - 10 13 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 74 105 31 27 1 18 -31 -72 29
Resultat efter finansnetto -3 75 109 32 27 1 19 -26 -68 30
Årets resultat -3 58 85 25 27 1 19 -26 -45 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 2 2 2 2 4 7 14 25 27
Omsättningstillgångar 230 287 329 225 223 189 183 167 278 337
Tillgångar 232 290 331 227 225 193 190 181 303 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 212 254 169 144 117 116 97 123 168
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 78 77 58 81 76 74 85 180 173
Skulder och eget kapital 232 290 331 227 225 193 190 181 303 364
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 268 202 274 298 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 75 125 138 175 256 14 21 76 28 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 19 24 28 73 81 70 113 98 94
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 351 501 556 571 632 656 618 730 670 749
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 176 248 278 286 316 323 202 243 335 375
Personalkostnader per anställd (tkr) 73 106 110 141 193 210 118 173 240 245
Rörelseresultat, EBITDA -3 74 105 31 29 4 25 -20 -61 39
Nettoomsättningförändring -29,09% -10,81% -2,80% -9,65% -2,17% 6,78% -17,01% 8,81% -10,55% -%
Du Pont-modellen -1,29% 25,86% 32,93% 13,66% 12,00% 0,52% 10,00% -14,92% -22,77% 8,24%
Vinstmarginal -0,85% 15,15% 19,64% 5,43% 4,27% 0,15% 3,14% -3,70% -10,30% 4,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,97% 42,22% 45,41% 29,25% 22,47% 17,49% 18,02% 11,25% 14,63% 21,90%
Soliditet 90,09% 73,10% 76,74% 74,45% 64,00% 60,62% 61,05% 53,59% 40,59% 50,90%
Kassalikviditet 1 000,00% 367,95% 427,27% 387,93% 275,31% 248,68% 247,30% 196,47% 154,44% 194,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...