Visa allt om HP Buss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 081 5 654 6 055 6 194 6 459 7 069 6 923 6 511 5 791 4 194
Övrig omsättning 192 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 336 1 156 1 270 1 684 1 192 1 409 1 061 2 179 2 237 1 060
Resultat efter finansnetto 1 356 1 003 1 598 1 869 1 196 1 553 1 224 2 095 2 546 1 051
Årets resultat 1 087 902 1 223 1 198 881 1 285 836 711 927 387
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 882 10 652 10 993 9 531 8 360 9 485 7 964 7 393 5 979 4 583
Omsättningstillgångar 3 100 1 062 1 848 3 508 4 487 1 432 2 936 4 614 2 644 973
Tillgångar 6 982 11 714 12 842 13 039 12 847 10 917 10 900 12 008 8 623 5 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 585 6 098 6 715 5 993 5 294 4 813 3 928 3 242 2 731 1 904
Obeskattade reserver 4 811 4 856 5 079 5 307 5 029 5 070 5 233 5 152 4 118 2 681
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 450 767 283
Kortfristiga skulder 586 760 1 048 1 739 2 523 1 034 1 739 3 163 1 006 688
Skulder och eget kapital 6 982 11 714 12 842 13 039 12 847 10 917 10 900 12 008 8 623 5 556
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 623 412 496 501 511 579 426 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 704 1 626 1 153 1 163 1 263 1 356 1 259 1 156 1 080 846
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 580 570 703 588 1 071 1 323 1 834 655 564 432
Utdelning till aktieägare 1 000 5 600 500 500 500 400 400 150 200 100
Omsättning 6 273 5 654 6 055 6 194 6 459 7 069 6 923 6 511 5 791 4 194
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 7 9 8 8 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 014 942 1 009 1 032 923 785 865 814 965 839
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 362 414 356 401 352 435 294 338 320
Rörelseresultat, EBITDA 2 193 2 049 2 098 2 480 2 052 2 270 2 003 2 828 2 522 1 485
Nettoomsättningförändring 7,55% -6,62% -2,24% -4,10% -8,63% 2,11% 6,33% 12,43% 38,08% -%
Du Pont-modellen 19,42% 10,29% 12,44% 14,33% 10,03% 14,23% 11,34% 19,01% 29,71% 19,60%
Vinstmarginal 22,30% 21,31% 26,39% 30,16% 19,94% 21,97% 17,85% 35,06% 44,24% 25,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,34% 5,34% 13,21% 28,56% 30,41% 5,63% 17,29% 22,29% 28,29% 6,80%
Soliditet 76,45% 84,39% 81,44% 75,96% 70,06% 78,31% 70,60% 57,89% 66,06% 69,01%
Kassalikviditet 529,01% 139,74% 176,34% 201,73% 177,84% 138,49% 168,83% 144,83% 261,23% 137,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...