Visa allt om Tandvårdshuset CO Aktiebolag
Visa allt om Tandvårdshuset CO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 999 4 081 3 759 4 218 4 167 4 944 4 148 98 1 150 4 909
Övrig omsättning 324 18 6 473 248 232 274 - 1 474 -
Rörelseresultat (EBIT) 187 67 -403 355 -104 960 1 438 -98 356 98
Resultat efter finansnetto 147 13 -491 -92 -257 848 1 309 -178 255 88
Årets resultat 147 13 -334 0 6 458 657 1 195 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 506 709 1 012 1 297 5 812 4 356 4 175 2 242 2 294 2 742
Omsättningstillgångar 1 016 706 707 3 138 401 778 691 13 36 805
Tillgångar 1 522 1 414 1 719 4 435 6 213 5 134 4 867 2 255 2 330 3 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 363 350 683 793 1 087 1 029 472 471 276
Obeskattade reserver 0 0 0 157 339 617 399 35 220 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 138 430 758 3 067 3 910 2 403 2 468 1 373 1 532 2 445
Kortfristiga skulder 875 621 612 527 1 171 1 028 971 375 108 583
Skulder och eget kapital 1 522 1 414 1 719 4 435 6 213 5 134 4 867 2 255 2 330 3 547
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 50 0 0 295 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 300 1 046 1 097 824 158 14 38 0 227 920
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 444 518 554 494 256 65 186 7 328 684
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 300 400 0 0 0
Omsättning 5 323 4 099 3 765 4 691 4 415 5 176 4 422 98 2 624 4 909
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 0 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 500 2 041 1 880 2 109 2 084 2 472 4 148 - 575 982
Personalkostnader per anställd (tkr) 985 855 888 705 237 110 259 - 463 400
Rörelseresultat, EBITDA 550 450 -36 730 57 1 019 1 495 -45 405 240
Nettoomsättningförändring 22,49% 8,57% -10,88% 1,22% -15,72% 19,19% 4 132,65% -91,48% -76,57% -%
Du Pont-modellen 12,29% 4,74% -23,44% 8,03% -1,55% 18,70% 29,55% -4,30% 15,32% 5,69%
Vinstmarginal 3,74% 1,64% -10,72% 8,44% -2,30% 19,42% 34,67% -98,98% 31,04% 4,11%
Bruttovinstmarginal 71,47% 79,25% 81,40% 73,16% 34,37% 35,52% 47,76% 100,00% 81,83% 80,36%
Rörelsekapital/omsättning 2,82% 2,08% 2,53% 61,90% -18,48% -5,06% -6,75% -369,39% -6,26% 4,52%
Soliditet 33,51% 25,67% 20,36% 18,01% 16,78% 30,03% 27,18% 22,05% 27,01% 12,69%
Kassalikviditet 103,77% 86,63% 83,33% 595,45% 34,24% 75,68% 71,16% 3,47% 33,33% 112,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...