Visa allt om Bo Henrikssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 540 3 392 3 427 3 048 3 137 3 664
Övrig omsättning 14 - 3 8 103 - 40 324 107 101
Rörelseresultat (EBIT) 3 -12 -14 -4 -51 87 384 315 75 237
Resultat efter finansnetto 8 50 58 117 -41 118 361 374 133 293
Årets resultat 136 36 76 144 60 315 282 97 148 180
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 16 679 1 151 1 622 820 1 065
Omsättningstillgångar 1 716 1 896 2 048 2 208 2 132 2 362 2 374 2 215 2 924 2 748
Tillgångar 1 716 1 896 2 048 2 208 2 147 3 041 3 524 3 837 3 743 3 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 607 1 630 1 773 1 897 1 753 2 194 2 379 2 597 2 600 2 462
Obeskattade reserver 99 254 254 303 356 483 798 853 621 700
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 11 21 8 39 365 348 387 522 651
Skulder och eget kapital 1 716 1 896 2 048 2 208 2 147 3 041 3 524 3 837 3 743 3 813
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 200 380 362 336 300 353
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 232 404 401 383 379 511
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 179 317 320 293 355 413
Utdelning till aktieägare 157 159 180 200 0 500 500 500 100 10
Omsättning 14 0 3 8 1 643 3 392 3 467 3 372 3 244 3 765
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 770 1 696 1 714 1 524 1 569 1 832
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 306 563 545 511 520 642
Rörelseresultat, EBITDA 3 -12 -14 -4 0 559 856 787 578 694
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -54,60% -1,02% 12,43% -2,84% -14,38% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -1,91% 3,88% 11,66% 9,75% 3,55% 7,68%
Vinstmarginal -% -% -% -% -2,66% 3,48% 11,99% 12,27% 4,24% 8,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 135,91% 58,87% 59,12% 59,97% 76,57% 57,23%
Soliditet 98,15% 96,42% 95,71% 96,03% 93,87% 83,85% 83,81% 83,69% 81,41% 77,79%
Kassalikviditet 17 160,00% 17 236,36% 9 752,38% 27 600,00% 5 466,67% 647,12% 682,18% 572,35% 560,15% 422,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...