Visa allt om Aktiebolaget Evento
Visa allt om Aktiebolaget Evento

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 174 179 0 49 0 62 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 53 -11 -28 -21 -22 -29 -89 -322 0
Resultat efter finansnetto 280 49 0 0 19 -32 -23 -58 1 903 0
Årets resultat 470 380 0 0 19 -32 -23 -58 1 903 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 563 2 730 752 650 6 18 130 42 54 100
Omsättningstillgångar 472 860 1 923 2 009 2 845 2 804 2 697 2 774 3 478 0
Tillgångar 3 034 3 589 2 675 2 659 2 851 2 823 2 827 2 817 3 532 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 758 2 289 1 908 1 908 1 908 1 889 1 922 1 945 2 003 100
Obeskattade reserver 857 515 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 859 0 0 0
Kortfristiga skulder 419 787 767 751 943 933 47 872 1 530 0
Skulder och eget kapital 3 034 3 589 2 675 2 659 2 851 2 823 2 827 2 817 3 532 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 386 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 174 179 0 54 0 62 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 157 166 -11 -22 -9 -10 -17 -77 -316 0
Nettoomsättningförändring -2,79% -% -100,00% -% -100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 9,56% 1,89% -% 0,38% -% 0,14% -% -% -% -%
Vinstmarginal 166,67% 37,99% -% 20,41% -% 6,45% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 90,23% 100,00% -% 0,00% -% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 30,46% 40,78% -% 2 567,35% -% 3 017,74% -% -% -% -%
Soliditet 79,98% 74,97% 71,33% 71,76% 66,92% 66,91% 67,99% 69,05% 56,71% 100,00%
Kassalikviditet 112,65% 109,28% 250,72% 267,51% 301,70% 300,54% 5 738,30% 318,12% 227,32% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...