Visa allt om Slutplattan TYGRO 99372 AB
Visa allt om Slutplattan TYGRO 99372 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 271 996 1 122 756 1 346 1 577 2 518 2 328 2 598 2 488
Övrig omsättning 463 243 - - - 121 - - 22 824
Rörelseresultat (EBIT) 154 152 -44 -679 -200 -329 -121 -221 150 322
Resultat efter finansnetto 165 149 24 -687 -201 -255 -69 -216 233 485
Årets resultat 165 149 43 -707 -93 5 6 -147 8 479
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 437 552 634 788 1 047 1 174 1 451 1 703 1 594
Omsättningstillgångar 330 256 214 184 319 299 675 714 895 1 041
Tillgångar 645 693 767 819 1 107 1 346 1 850 2 165 2 599 2 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 622 457 308 264 971 1 064 1 059 1 053 1 299 1 680
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 109 369 444 513 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 52 162 162 510 17
Kortfristiga skulder 23 236 459 554 135 121 260 506 276 939
Skulder och eget kapital 645 693 767 819 1 107 1 346 1 850 2 165 2 599 2 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 40 30 0 0 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 125
Löner till övriga anställda 148 385 410 455 465 543 882 968 818 1 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 55 119 151 154 162 188 318 338 332 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Omsättning 734 1 239 1 122 756 1 346 1 698 2 518 2 328 2 620 3 312
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 3 4 4 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 271 996 1 122 756 673 526 630 582 866 498
Personalkostnader per anställd (tkr) 238 571 633 664 330 280 327 360 424 359
Rörelseresultat, EBITDA 154 235 47 -518 49 -114 120 13 475 700
Nettoomsättningförändring -72,79% -11,23% 48,41% -43,83% -14,65% -37,37% 8,16% -10,39% 4,42% -%
Du Pont-modellen 26,67% 24,39% 8,08% -80,22% -17,52% -18,50% -3,35% -9,15% 9,62% 19,88%
Vinstmarginal 63,47% 16,97% 5,53% -86,90% -14,41% -15,79% -2,46% -8,51% 9,62% 21,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,50%
Rörelsekapital/omsättning 113,28% 2,01% -21,84% -48,94% 13,67% 11,29% 16,48% 8,93% 23,83% 4,10%
Soliditet 96,43% 65,95% 40,16% 32,23% 87,71% 85,02% 71,94% 63,40% 64,19% 63,73%
Kassalikviditet 1 434,78% 108,47% 46,62% 33,21% 236,30% 247,11% 259,62% 141,11% 324,28% 101,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...