Visa allt om Befra Motor- & Karosseriskräddare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 770 646 848 891 752 835 942 934 1 350 1 192
Övrig omsättning 34 12 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -74 73 -70 -81 -210 -39 -11 -214 -8 1
Resultat efter finansnetto -77 66 -72 -84 -211 -38 -13 -222 -21 -12
Årets resultat -77 66 -72 -84 -211 -38 -13 -222 -21 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 1 2 6 10 14 19
Omsättningstillgångar 187 184 249 229 237 343 525 491 792 783
Tillgångar 187 184 250 230 238 345 532 501 807 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 80 14 86 100 57 95 107 89 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 78 28 20 21 58 169 221 175 404 396
Kortfristiga skulder 107 76 216 123 80 120 216 218 313 296
Skulder och eget kapital 187 184 250 230 238 345 532 501 807 802
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 152 155 107 155 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 197 64 160 160 105 0 0 151 179 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 66 28 64 56 37 68 71 115 127 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 804 658 848 891 752 835 942 934 1 350 1 192
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 770 646 848 891 752 835 942 467 675 596
Personalkostnader per anställd (tkr) 265 97 224 216 142 220 228 140 231 217
Rörelseresultat, EBITDA -74 73 -69 -80 -209 -35 -7 -210 -4 6
Nettoomsättningförändring 19,20% -23,82% -4,83% 18,48% -9,94% -11,36% 0,86% -30,81% 13,26% -%
Du Pont-modellen -39,57% 39,67% -28,00% -35,22% -88,24% -10,72% -2,07% -42,71% -0,99% 0,12%
Vinstmarginal -9,61% 11,30% -8,25% -9,09% -27,93% -4,43% -1,17% -22,91% -0,59% 0,08%
Bruttovinstmarginal 55,06% 63,31% 48,58% 45,68% 30,05% 42,87% 51,70% 39,61% 57,11% 60,99%
Rörelsekapital/omsättning 10,39% 16,72% 3,89% 11,90% 20,88% 26,71% 32,80% 29,23% 35,48% 40,86%
Soliditet 1,60% 43,48% 5,60% 37,39% 42,02% 16,52% 17,86% 21,36% 11,03% 13,72%
Kassalikviditet 112,15% 80,26% 88,43% 126,02% 81,25% 36,67% 68,98% 49,08% 61,02% 48,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...