Visa allt om Befra Motor- & Karosseriskräddare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 646 848 891 752 835 942 934 1 350 1 192 1 169
Övrig omsättning 12 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 -70 -81 -210 -39 -11 -214 -8 1 -71
Resultat efter finansnetto 66 -72 -84 -211 -38 -13 -222 -21 -12 -80
Årets resultat 66 -72 -84 -211 -38 -13 -222 -21 -12 -80
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 1 2 6 10 14 19 24
Omsättningstillgångar 184 249 229 237 343 525 491 792 783 723
Tillgångar 184 250 230 238 345 532 501 807 802 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 14 86 100 57 95 107 89 110 122
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 20 21 58 169 221 175 404 396 381
Kortfristiga skulder 76 216 123 80 120 216 218 313 296 243
Skulder och eget kapital 184 250 230 238 345 532 501 807 802 746
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 152 155 107 155 157 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 64 160 160 105 0 0 151 179 173 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 28 64 56 37 68 71 115 127 103 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 658 848 891 752 835 942 934 1 350 1 192 1 169
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 646 848 891 752 835 942 467 675 596 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 97 224 216 142 220 228 140 231 217 210
Rörelseresultat, EBITDA 73 -69 -80 -209 -35 -7 -210 -4 6 -65
Nettoomsättningförändring -23,82% -4,83% 18,48% -9,94% -11,36% 0,86% -30,81% 13,26% 1,97% -%
Du Pont-modellen 39,67% -28,00% -35,22% -88,24% -10,72% -2,07% -42,71% -0,99% 0,12% -9,52%
Vinstmarginal 11,30% -8,25% -9,09% -27,93% -4,43% -1,17% -22,91% -0,59% 0,08% -6,07%
Bruttovinstmarginal 63,31% 48,58% 45,68% 30,05% 42,87% 51,70% 39,61% 57,11% 60,99% 56,97%
Rörelsekapital/omsättning 16,72% 3,89% 11,90% 20,88% 26,71% 32,80% 29,23% 35,48% 40,86% 41,06%
Soliditet 43,48% 5,60% 37,39% 42,02% 16,52% 17,86% 21,36% 11,03% 13,72% 16,35%
Kassalikviditet 80,26% 88,43% 126,02% 81,25% 36,67% 68,98% 49,08% 61,02% 48,31% 40,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...