Visa allt om Target Management Aktiebolag
Visa allt om Target Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 264 1 331 1 504 1 475 1 559 1 516 193
Övrig omsättning - - - 36 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -5 -2 -184 136 308 -65 506 606 3
Resultat efter finansnetto -9 -5 1 -176 127 299 -66 517 611 3
Årets resultat -9 -5 1 -42 89 216 48 271 353 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 50 90 128 183 12 0
Omsättningstillgångar 173 188 193 229 1 041 1 022 876 1 159 1 056 362
Tillgångar 173 188 193 229 1 091 1 112 1 004 1 342 1 067 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 178 183 183 304 416 200 422 500 147
Obeskattade reserver 0 0 0 0 134 134 134 274 140 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 35 86 134 0 0
Kortfristiga skulder 3 10 10 47 652 527 585 512 426 214
Skulder och eget kapital 173 188 193 229 1 091 1 112 1 004 1 342 1 067 362
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 240 576 652 838 537 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 8 520 117
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 139 324 295 382 244 210 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 80 200 0 270 350 0
Omsättning 0 0 0 300 1 331 1 504 1 475 1 559 1 516 193
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 132 666 752 738 780 1 516 193
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 178 453 471 641 399 804 168
Rörelseresultat, EBITDA -9 -5 -2 -184 176 346 -10 584 611 3
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -80,17% -11,50% 1,97% -5,39% 2,84% 685,49% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -76,42% 13,66% 27,97% -6,08% 38,82% 57,26% 0,83%
Vinstmarginal -% -% -% -66,29% 11,19% 20,68% -4,14% 33,42% 40,30% 1,55%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 68,94% 29,23% 32,91% 19,73% 41,50% 41,56% 76,68%
Soliditet 97,69% 94,68% 94,82% 79,91% 36,92% 46,29% 29,76% 46,15% 56,31% 40,61%
Kassalikviditet 5 766,67% 1 880,00% 1 930,00% 487,23% 159,66% 193,93% 149,74% 226,37% 247,89% 169,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...