Visa allt om Bajkal AB
Visa allt om Bajkal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 92 78 189 210 173 158 220 61 14 34
Övrig omsättning - - - 1 - 10 19 5 75 -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -92 -3 -48 -290 -158 -215 -426 -419 -
Resultat efter finansnetto -62 -97 -9 -53 -294 -164 -217 -423 -419 -
Årets resultat -62 -97 -9 -53 -294 -164 -217 42 0 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 8 17 30 55 90 186 238 233 134
Omsättningstillgångar 42 64 85 121 131 301 125 124 118 137
Tillgångar 93 73 102 151 185 390 311 362 351 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 -50 47 55 109 108 57 255 213 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 123 55 96 77 283 254 107 138 58
Skulder och eget kapital 93 73 102 151 185 390 311 362 351 271
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 18 28 4 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 6 9 1 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 92 78 189 211 173 168 239 66 89 34
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 220 61 14 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 52 88 83 -
Rörelseresultat, EBITDA -36 -84 10 -24 -248 -115 -175 -392 -394 -
Nettoomsättningförändring 17,95% -58,73% -10,00% 21,39% 9,49% -28,18% 260,66% 335,71% -58,82% -%
Du Pont-modellen -53,76% -126,03% -2,94% -31,79% -156,76% -40,51% -68,49% -116,85% -119,37% -%
Vinstmarginal -54,35% -117,95% -1,59% -22,86% -167,63% -100,00% -96,82% -693,44% -2 992,86% -%
Bruttovinstmarginal 39,13% 44,87% 75,13% 19,05% -14,45% -8,23% 14,55% -300,00% -2 035,71% -%
Rörelsekapital/omsättning -54,35% -75,64% 15,87% 11,90% 31,21% 11,39% -58,64% 27,87% -142,86% 232,35%
Soliditet 1,08% -68,49% 46,08% 36,42% 58,92% 27,69% 18,33% 70,44% 60,68% 78,97%
Kassalikviditet 45,65% 3,25% 45,45% 63,54% 84,42% 54,06% 32,68% 57,94% 44,93% 136,21%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...