Visa allt om Däldehög Aktiebolag
Visa allt om Däldehög Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 745 22 460 33 784 27 603 214 068 291 931 255 628
Övrig omsättning 26 - 660 - - 195 466 996 - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 603 672 330 -1 193 291 -5 628 -64 645 1 613 10 777
Resultat efter finansnetto 24 606 504 1 188 -456 447 4 044 -64 831 2 311 11 299
Årets resultat 1 0 -134 964 -336 328 7 380 -47 445 1 646 5 544
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 677 1 107 1 188 1 120 6 541 6 793 6 671
Omsättningstillgångar 1 199 1 198 1 281 42 774 42 731 54 567 60 648 108 382 79 743 127 002
Tillgångar 1 199 1 198 1 281 43 451 43 838 55 755 61 768 114 923 86 536 133 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 116 1 115 1 115 41 249 41 094 50 859 51 053 35 250 41 628 42 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 109 1 866 3 205
Avsättningar (tkr) 0 0 144 396 500 1 500 1 500 742 323 367
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 83 23 1 806 2 244 3 396 9 215 76 822 42 719 87 920
Skulder och eget kapital 1 199 1 198 1 281 43 451 43 838 55 755 61 768 114 923 86 536 133 673
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 964 1 225 1 695
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 25 - 298
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 144 7 506 33 275 44 200 41 262
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 49 14 284 13 619 18 990 16 820
Utdelning till aktieägare 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 745 682 460 33 979 28 069 215 064 291 931 255 628
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 17 95 125 128
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 624 2 253 2 335 1 997
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 1 282 504 515 467
Rörelseresultat, EBITDA 24 603 672 330 -1 193 291 -5 403 -63 465 2 794 12 006
Nettoomsättningförändring -100,00% 3 286,36% -95,22% 1 293,94% -95,79% -97,16% -87,11% -26,67% 14,20% -%
Du Pont-modellen -% 50,58% 39,34% 2,73% -1,04% 0,83% 8,64% -56,26% 2,93% 8,56%
Vinstmarginal -% 81,34% 2 290,91% 258,26% -1 381,82% 59,06% 19,33% -30,20% 0,87% 4,48%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 59,09% 100,00% -3 066,67% 94,64% 10,82% -15,00% 10,51% 13,41%
Rörelsekapital/omsättning -% 149,66% 5 718,18% 8 906,09% 122 687,88% 6 526,91% 186,33% 14,74% 12,68% 15,29%
Soliditet 93,08% 93,07% 87,04% 94,93% 93,74% 91,22% 82,65% 31,99% 49,66% 33,28%
Kassalikviditet 1 444,58% 1 443,37% 5 569,57% 2 368,44% 1 904,23% 1 606,80% 658,14% 130,68% 165,47% 142,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...