Visa allt om Flinks Järn Aktiebolag
Visa allt om Flinks Järn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 243 634 212 080 200 904 196 730 199 596 185 081 156 664 155 840 141 149 131 984
Övrig omsättning 3 249 4 396 3 670 1 305 836 704 851 754 541 731
Rörelseresultat (EBIT) 30 445 22 567 16 751 13 479 18 045 22 433 11 882 16 214 18 622 17 628
Resultat efter finansnetto 30 330 21 842 17 824 13 679 17 883 33 336 11 484 15 519 9 750 17 700
Årets resultat 19 451 13 445 12 181 10 326 11 677 20 960 7 749 9 948 7 110 10 072
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 144 44 026 46 119 48 006 33 611 73 226 48 648 39 490 52 521 39 451
Omsättningstillgångar 120 123 90 155 90 546 150 334 130 178 81 839 79 016 67 239 50 144 56 815
Tillgångar 163 267 134 180 136 665 198 340 163 789 155 065 127 664 106 729 102 666 96 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 151 42 700 29 255 86 073 77 452 66 254 46 139 39 025 29 681 23 148
Obeskattade reserver 38 803 33 532 32 297 30 213 30 730 29 209 24 078 23 313 22 210 22 292
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 000 13 000 0 0 1 950 4 550 7 150 9 750
Kortfristiga skulder 62 313 57 948 67 114 69 054 55 607 59 603 55 497 39 841 43 624 41 077
Skulder och eget kapital 163 267 134 180 136 665 198 340 163 789 155 065 127 664 106 729 102 666 96 266
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 628 616 624 600 616 603 598 718 778 759
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 31 441 28 396 21 415 21 985 20 093 18 970 17 171 17 051 14 965 14 815
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 12 237 10 082 8 829 7 555 7 656 6 818 5 610 6 446 6 314 5 054
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 246 883 216 476 204 574 198 035 200 432 185 785 157 515 156 594 141 690 132 715
Nyckeltal
Antal anställda 68 64 58 52 53 56 49 44 42 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 583 3 314 3 464 3 783 3 766 3 305 3 197 3 542 3 361 3 219
Personalkostnader per anställd (tkr) 652 611 532 580 535 471 477 550 525 503
Rörelseresultat, EBITDA 32 291 24 622 18 962 15 639 20 098 23 218 12 075 16 332 18 752 17 797
Nettoomsättningförändring 14,88% 5,56% 2,12% -1,44% 7,84% 18,14% 0,53% 10,41% 6,94% -%
Du Pont-modellen 18,65% 16,85% 13,83% 7,13% 11,19% 15,43% 9,37% 15,93% 10,41% 18,79%
Vinstmarginal 12,50% 10,66% 9,41% 7,18% 9,18% 12,93% 7,63% 10,91% 7,57% 13,71%
Bruttovinstmarginal 31,91% 30,60% 29,54% 28,19% 29,80% 30,76% 30,12% 31,71% 32,32% 31,14%
Rörelsekapital/omsättning 23,73% 15,19% 11,66% 41,32% 37,36% 12,01% 15,01% 17,58% 4,62% 11,92%
Soliditet 56,61% 51,32% 39,84% 54,62% 61,12% 56,61% 50,04% 52,29% 44,49% 40,72%
Kassalikviditet 85,63% 58,25% 51,61% 139,90% 138,47% 53,91% 61,62% 70,31% 51,85% 76,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...