Visa allt om Björn Alengård i Linköping Aktiebolag
Visa allt om Björn Alengård i Linköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 19 0 0 0 2 030 4 014 3 955 4 091
Övrig omsättning - - - - - - 3 685 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -91 -143 -265 -387 -281 -150 3 682 146 77 111
Resultat efter finansnetto -400 -362 -103 -414 -501 -119 3 703 -69 -26 150
Årets resultat -400 -358 161 -44 -249 -25 2 102 -64 -6 146
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 230 355 946 819 690 1 193 1 043 151 297 510
Omsättningstillgångar 281 610 498 877 1 617 2 946 3 326 1 378 1 373 1 396
Tillgångar 512 965 1 444 1 697 2 307 4 139 4 369 1 529 1 670 1 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 898 1 406 1 396 1 579 1 963 2 363 661 805 931
Obeskattade reserver 0 0 4 268 638 890 985 130 207 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 66 34 33 90 1 285 1 021 738 658 695
Skulder och eget kapital 512 965 1 444 1 697 2 307 4 139 4 369 1 529 1 670 1 906
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 25 190 275 300 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 120 169 150 0 423 782 792 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 14 15 53 68 61 17 251 428 446 404
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 140 135 375 400 80 120
Omsättning 0 0 19 0 0 0 5 715 4 014 3 955 4 091
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 10 - - - 508 1 004 989 1 023
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 87 119 106 13 218 368 388 361
Rörelseresultat, EBITDA -91 -143 -265 -384 -277 -150 3 682 183 130 180
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -100,00% -49,43% 1,49% -3,32% -%
Du Pont-modellen -% -% -6,93% -% -% -% 84,80% 10,53% 5,63% 8,03%
Vinstmarginal -% -% -526,32% -% -% -% 182,51% 4,01% 2,38% 3,74%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% 64,09% 63,33% 63,92% 60,94%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 2 442,11% -% -% -% 113,55% 15,94% 18,08% 17,14%
Soliditet 97,46% 93,06% 97,58% 93,90% 88,83% 63,27% 70,70% 49,35% 57,13% 59,42%
Kassalikviditet 2 161,54% 924,24% 1 464,71% 2 657,58% 1 796,67% 229,26% 325,76% 125,88% 143,62% 134,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...