Visa allt om Björn Andersch Medical Aktiebolag
Visa allt om Björn Andersch Medical Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 477 1 631 1 408 1 690 1 581 1 781 1 433 1 198 1 455 1 332
Övrig omsättning - - 51 4 - - - - 41 -
Rörelseresultat (EBIT) 658 919 600 1 016 854 1 000 672 449 523 354
Resultat efter finansnetto 497 565 600 1 014 854 1 000 672 449 523 356
Årets resultat 389 420 467 739 627 733 549 343 324 233
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 444 1 905 1 426 1 331 389 193 291 398 561 513
Omsättningstillgångar 642 970 1 206 1 117 1 598 1 534 1 035 846 621 599
Tillgångar 3 086 2 876 2 633 2 448 1 986 1 727 1 326 1 244 1 183 1 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 006 2 794 2 530 2 218 1 774 1 532 1 199 950 856 687
Obeskattade reserver 16 26 13 20 20 20 20 97 135 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 55 90 210 193 175 107 196 191 354
Skulder och eget kapital 3 086 2 876 2 633 2 448 1 986 1 727 1 326 1 244 1 183 1 111
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 25 22 37 187 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 244 144 144 144 146 106 47 7 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 67 46 46 31 52 42 23 131 168 225
Utdelning till aktieägare 160 156 155 155 295 385 400 300 250 155
Omsättning 1 477 1 631 1 459 1 694 1 581 1 781 1 433 1 198 1 496 1 332
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 739 816 704 845 791 1 781 1 433 1 198 1 455 1 332
Personalkostnader per anställd (tkr) 157 96 98 92 103 180 101 184 366 446
Rörelseresultat, EBITDA 725 986 654 1 079 924 1 137 798 612 679 514
Nettoomsättningförändring -9,44% 15,84% -16,69% 6,89% -11,23% 24,28% 19,62% -17,66% 9,23% -%
Du Pont-modellen 16,07% 19,61% 22,79% 41,50% 43,00% 57,90% 50,68% 36,09% 44,21% 32,04%
Vinstmarginal 33,58% 34,58% 42,61% 60,12% 54,02% 56,15% 46,89% 37,48% 35,95% 26,73%
Bruttovinstmarginal 99,66% 96,08% 88,99% 97,63% 94,94% 98,09% 97,56% 99,00% 94,85% 92,57%
Rörelsekapital/omsättning 39,13% 56,10% 79,26% 53,67% 88,87% 76,31% 64,76% 54,26% 29,55% 18,39%
Soliditet 97,81% 97,85% 96,47% 91,21% 90,07% 89,56% 91,53% 81,98% 80,57% 66,37%
Kassalikviditet 1 003,12% 1 763,64% 1 340,00% 531,90% 827,98% 876,57% 967,29% 431,63% 325,13% 169,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...