Visa allt om Tandläkare Yngve Fredriksson Dentallab Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Yngve Fredriksson Dentallab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 75 118 412 457 429 657 635 649 644 766
Övrig omsättning - 5 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -69 -39 83 40 -28 -15 43 -120 134 208
Resultat efter finansnetto -131 -212 -302 -16 -1 072 -821 33 239 234 310
Årets resultat -131 -212 -302 -16 -1 068 -693 52 132 101 187
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 20 27 36 45 24 30 27 22
Omsättningstillgångar 69 97 111 379 356 1 218 1 758 1 652 888 645
Tillgångar 79 111 131 406 391 1 263 1 782 1 682 915 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 778 -1 647 -1 436 -1 134 -1 118 -49 643 591 459 358
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 4 141 205 152 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 840 1 741 1 544 1 504 1 454 1 243 1 1 13 3
Kortfristiga skulder 17 17 23 35 55 66 996 886 291 226
Skulder och eget kapital 79 111 131 406 391 1 263 1 782 1 682 915 666
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 0 0 50 60 110 250 200 318 96 128
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 14 19 32 76 55 93 27 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 123 412 457 429 657 635 649 644 766
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 75 118 412 457 429 657 635 649 644 766
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 60 81 147 335 255 428 134 181
Rörelseresultat, EBITDA -65 -33 90 49 -19 -8 49 -115 138 228
Nettoomsättningförändring -36,44% -71,36% -9,85% 6,53% -34,70% 3,46% -2,16% 0,78% -15,93% -%
Du Pont-modellen -87,34% -35,14% 67,18% 30,79% -6,91% 0,95% 11,56% 17,06% 35,96% 48,80%
Vinstmarginal -92,00% -33,05% 21,36% 27,35% -6,29% 1,83% 32,44% 44,22% 51,09% 42,43%
Bruttovinstmarginal 85,33% 82,20% 85,44% 73,52% 76,46% 83,41% 80,00% 76,73% 69,88% 76,89%
Rörelsekapital/omsättning 69,33% 67,80% 21,36% 75,27% 70,16% 175,34% 120,00% 118,03% 92,70% 54,70%
Soliditet -2 250,63% -1 483,78% -1 096,18% -279,31% -285,93% -3,65% 41,78% 43,91% 62,12% 62,40%
Kassalikviditet 388,24% 529,41% 369,57% 1 008,57% 598,18% 1 801,52% 173,90% 182,96% 291,07% 264,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...