Visa allt om Pettersson & Marsnäs Måleri, PEMA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 4 915 4 094 4 104 5 129 5 042 5 082 4 822 4 432 3 350 2 719
Övrig omsättning 162 148 48 13 33 32 44 3 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 384 -77 102 218 584 375 290 497 90 155
Resultat efter finansnetto 386 -54 109 239 581 370 294 489 81 142
Årets resultat 298 14 133 110 305 190 150 249 103 66
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 71 5 10 20 44
Omsättningstillgångar 1 674 1 186 1 254 1 777 1 594 1 444 1 263 1 340 659 779
Tillgångar 1 674 1 186 1 254 1 777 1 594 1 515 1 268 1 350 679 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 445 147 253 671 691 514 444 385 225 187
Obeskattade reserver 390 390 468 535 464 309 208 130 0 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 11 31 52 72 0
Kortfristiga skulder 839 648 533 571 439 681 584 783 382 353
Skulder och eget kapital 1 674 1 186 1 254 1 777 1 594 1 515 1 268 1 350 679 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 666 613 590 636 609 552 617
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 024 1 923 1 929 1 309 1 005 988 1 432 1 034 849 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 679 609 579 828 630 686 778 707 519 396
Utdelning till aktieägare 300 0 120 143 130 127 120 91 89 65
Omsättning 5 077 4 242 4 152 5 142 5 075 5 114 4 866 4 435 3 373 2 719
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 7 7 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 614 585 586 733 720 726 689 739 670 680
Personalkostnader per anställd (tkr) 363 413 394 436 330 348 446 423 433 372
Rörelseresultat, EBITDA 384 -77 102 218 586 396 295 502 100 210
Nettoomsättningförändring 20,05% -0,24% -19,98% 1,73% -0,79% 5,39% 8,80% 32,30% 23,21% -%
Du Pont-modellen 23,06% -4,55% 8,85% 13,51% 36,64% 24,75% 23,74% 36,81% 13,25% 18,83%
Vinstmarginal 7,85% -1,32% 2,70% 4,68% 11,58% 7,38% 6,24% 11,21% 2,69% 5,70%
Bruttovinstmarginal 76,58% 83,12% 83,89% 77,38% 85,64% 86,28% 86,58% 87,09% 80,09% 83,60%
Rörelsekapital/omsättning 16,99% 13,14% 17,57% 23,51% 22,91% 15,01% 14,08% 12,57% 8,27% 15,67%
Soliditet 44,76% 38,04% 47,68% 59,95% 64,80% 48,96% 46,83% 35,45% 33,14% 29,02%
Kassalikviditet 199,52% 183,02% 235,27% 311,21% 363,10% 212,04% 216,27% 171,14% 172,51% 220,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...