Visa allt om Pettersson & Marsnäs Måleri, PEMA Aktiebolag
Visa allt om Pettersson & Marsnäs Måleri, PEMA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 385 4 915 4 094 4 104 5 129 5 042 5 082 4 822 4 432 3 350
Övrig omsättning 173 162 148 48 13 33 32 44 3 23
Rörelseresultat (EBIT) 873 384 -77 102 218 584 375 290 497 90
Resultat efter finansnetto 872 386 -54 109 239 581 370 294 489 81
Årets resultat 599 298 14 133 110 305 190 150 249 103
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 71 5 10 20
Omsättningstillgångar 2 529 1 674 1 186 1 254 1 777 1 594 1 444 1 263 1 340 659
Tillgångar 2 529 1 674 1 186 1 254 1 777 1 594 1 515 1 268 1 350 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 744 445 147 253 671 691 514 444 385 225
Obeskattade reserver 479 390 390 468 535 464 309 208 130 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 11 31 52 72
Kortfristiga skulder 1 305 839 648 533 571 439 681 584 783 382
Skulder och eget kapital 2 529 1 674 1 186 1 254 1 777 1 594 1 515 1 268 1 350 679
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 666 613 590 636 609 552
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 2 010 2 024 1 923 1 929 1 309 1 005 988 1 432 1 034 849
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 668 679 609 579 828 630 686 778 707 519
Utdelning till aktieägare 500 300 0 120 143 130 127 120 91 89
Omsättning 5 558 5 077 4 242 4 152 5 142 5 075 5 114 4 866 4 435 3 373
Nyckeltal
Antal anställda 6 8 7 7 7 7 7 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 898 614 585 586 733 720 726 689 739 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 479 363 413 394 436 330 348 446 423 433
Rörelseresultat, EBITDA 873 384 -77 102 218 586 396 295 502 100
Nettoomsättningförändring 9,56% 20,05% -0,24% -19,98% 1,73% -0,79% 5,39% 8,80% 32,30% -%
Du Pont-modellen 34,56% 23,06% -4,55% 8,85% 13,51% 36,64% 24,75% 23,74% 36,81% 13,25%
Vinstmarginal 16,23% 7,85% -1,32% 2,70% 4,68% 11,58% 7,38% 6,24% 11,21% 2,69%
Bruttovinstmarginal 79,68% 76,58% 83,12% 83,89% 77,38% 85,64% 86,28% 86,58% 87,09% 80,09%
Rörelsekapital/omsättning 22,73% 16,99% 13,14% 17,57% 23,51% 22,91% 15,01% 14,08% 12,57% 8,27%
Soliditet 44,19% 44,76% 38,04% 47,68% 59,95% 64,80% 48,96% 46,83% 35,45% 33,14%
Kassalikviditet 193,79% 199,52% 183,02% 235,27% 311,21% 363,10% 212,04% 216,27% 171,14% 172,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...