Visa allt om Hydal Aluminium Profiler AB
Visa allt om Hydal Aluminium Profiler AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 57 690 54 782 43 578 48 750 16 503 16 132 13 960 21 249 20 651 20 024
Övrig omsättning 2 018 4 456 - 37 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 313 3 549 -2 832 -2 558 282 612 323 1 917 1 775 2 093
Resultat efter finansnetto 1 670 3 644 -3 283 -3 015 294 613 331 2 022 1 849 2 149
Årets resultat 317 3 280 -3 283 -2 070 121 385 125 1 357 1 741 1 304
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 152 6 614 18 936 20 876 4 23 62 118 226 292
Omsättningstillgångar 17 345 16 592 8 732 12 780 4 133 5 232 4 461 7 052 6 582 7 391
Tillgångar 24 497 23 206 27 668 33 656 4 137 5 255 4 523 7 170 6 808 7 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 107 12 790 9 510 12 793 1 101 979 1 184 1 059 997 264
Obeskattade reserver 1 393 219 0 0 222 125 115 0 0 405
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 9 831 12 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 997 10 197 8 327 8 863 2 814 4 151 3 224 6 111 5 811 7 014
Skulder och eget kapital 24 497 23 206 27 668 33 656 4 137 5 255 4 523 7 170 6 808 7 683
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 895 833 858 892 773
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 519 17 732 15 630 16 481 6 828 6 612 6 438 5 945 5 734 5 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 927 8 972 6 363 6 306 3 141 3 552 2 952 3 027 3 139 2 837
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 708 59 238 43 578 48 787 16 503 16 132 13 960 21 249 20 651 20 024
Nyckeltal
Antal anställda 44 44 41 43 17 17 17 18 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 311 1 245 1 063 1 134 971 949 821 1 181 1 215 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) 599 620 562 530 586 651 601 546 574 523
Rörelseresultat, EBITDA 2 465 5 321 -316 -159 301 651 380 2 046 1 930 2 228
Nettoomsättningförändring 5,31% 25,71% -10,61% 195,40% 2,30% 15,56% -34,30% 2,90% 3,13% -%
Du Pont-modellen 6,87% 15,73% -10,18% -7,15% 7,32% 11,78% 7,47% 28,33% 27,47% 28,07%
Vinstmarginal 2,92% 6,66% -6,46% -4,94% 1,84% 3,84% 2,42% 9,56% 9,06% 10,77%
Bruttovinstmarginal 71,32% 85,01% 88,04% 19,42% 69,42% 72,62% 72,08% 69,24% 70,38% 75,68%
Rörelsekapital/omsättning 12,74% 11,67% 0,93% 8,03% 7,99% 6,70% 8,86% 4,43% 3,73% 1,88%
Soliditet 57,94% 55,85% 34,37% 38,01% 30,57% 20,38% 28,05% 14,77% 14,64% 7,23%
Kassalikviditet 58,47% 135,31% 76,57% 112,15% 141,26% 117,97% 121,00% 105,01% 109,16% 94,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...