Visa allt om Norrforsbygdens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 17 - - - 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -27 -88 -25 -10 -21 -19 -121 -27 -28
Resultat efter finansnetto 10 -23 -78 -10 7 -13 -9 -94 1 -15
Årets resultat 10 -23 -79 -10 7 -13 -9 -87 4 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 171 175 90 149 164 214 269 24 29 26
Omsättningstillgångar 489 475 581 602 597 540 497 752 841 843
Tillgångar 660 650 672 751 761 754 765 775 870 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 650 640 663 742 752 745 757 767 854 850
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 9 9 9 9 8 9 9 8
Skulder och eget kapital 660 650 672 751 761 754 765 775 870 869
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 4 0 4 4 4 4 0 4
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 62 28 0 0 9 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 35 -2 -79 -16 -10 -16 -14 -116 -22 -23
Nettoomsättningförändring 60,71% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,52% -3,38% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 22,22% -78,57% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 78,57% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 064,44% 1 660,71% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,48% 98,46% 98,66% 98,80% 98,82% 98,81% 98,95% 98,97% 98,74% 98,72%
Kassalikviditet 4 890,00% 4 750,00% 6 455,56% 6 688,89% 6 633,33% 6 000,00% 6 212,50% 8 355,56% 9 344,44% 10 537,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...