Visa allt om CMX MedTech AB
Visa allt om CMX MedTech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 687 331 1 960 712 1 938 3 592 4 869 7 279 4 089 5 132
Övrig omsättning - - 56 - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) 66 -25 18 -1 -31 -20 -6 65 9 36
Resultat efter finansnetto 66 -26 17 5 -28 -18 0 67 20 40
Årets resultat 49 -14 39 1 -16 -4 -5 -2 13 42
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 65 0 46 98 152 208 254 17 22
Omsättningstillgångar 308 252 283 350 309 344 465 463 445 561
Tillgångar 403 318 283 396 407 496 674 717 462 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 161 176 137 136 152 156 161 163 239
Obeskattade reserver 5 0 12 44 44 56 72 69 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 86 0 62 150 150 180 300 150 150
Kortfristiga skulder 89 71 96 153 77 138 266 187 147 193
Skulder och eget kapital 403 318 283 396 407 496 674 717 462 583
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 74 83 171 137 107 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 25 60 35 40 75 50
Löner till övriga anställda 141 0 2 199 45 13 25 50 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 44 0 0 4 1 7 4 5 0 50
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 687 331 2 016 712 1 938 3 592 4 869 7 279 4 089 5 139
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 960 356 969 3 592 4 869 7 279 4 089 5 132
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 5 108 74 114 219 207 100 249
Rörelseresultat, EBITDA 86 -14 18 51 22 37 49 78 15 40
Nettoomsättningförändring 107,55% -83,11% 175,28% -63,26% -46,05% -26,23% -33,11% 78,01% -20,32% -%
Du Pont-modellen 16,38% -7,86% 6,36% 1,26% -6,14% -3,23% 0,45% 9,90% 6,06% 8,40%
Vinstmarginal 9,61% -7,55% 0,92% 0,70% -1,29% -0,45% 0,06% 0,98% 0,68% 0,95%
Bruttovinstmarginal 39,45% 98,19% 12,24% 64,89% 100,00% 10,86% 10,17% 6,50% 7,17% 9,16%
Rörelsekapital/omsättning 31,88% 54,68% 9,54% 27,67% 11,97% 5,73% 4,09% 3,79% 7,29% 7,17%
Soliditet 53,08% 50,63% 65,50% 42,78% 41,38% 38,97% 31,02% 29,38% 35,59% 41,24%
Kassalikviditet 346,07% 354,93% 294,79% 8,50% 237,66% 189,86% 37,59% 58,82% 157,14% 52,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...