Visa allt om Borgare Psykiatrikonsult Aktiebolag
Visa allt om Borgare Psykiatrikonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 300 0 0 0 0 0 0 60 119 412
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 268 -7 -3 -7 -8 -23 -39 -72 -147 -92
Resultat efter finansnetto 269 -6 -2 -6 -7 -23 -36 -69 -147 -93
Årets resultat 269 -6 -2 -6 -7 -23 -36 -69 -147 -62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 15 36 73 121
Omsättningstillgångar 549 432 437 442 448 453 465 483 537 673
Tillgångar 549 432 437 442 448 453 480 519 610 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 467 423 429 431 437 444 467 504 572 720
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Kortfristiga skulder 79 3 2 5 6 3 7 9 31 69
Skulder och eget kapital 549 432 437 442 448 453 480 519 610 794
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 35 141
Utdelning till aktieägare 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 300 0 0 0 0 0 0 60 119 412
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 268 -7 -3 -7 -8 -8 -18 -36 -98 -32
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -49,58% -71,12% -%
Du Pont-modellen 49,18% -% -% -% -% -% -% -13,29% -23,93% -11,46%
Vinstmarginal 90,00% -% -% -% -% -% -% -115,00% -122,69% -22,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 156,67% -% -% -% -% -% -% 790,00% 425,21% 146,60%
Soliditet 85,06% 97,92% 98,17% 97,51% 97,54% 98,01% 97,29% 97,11% 93,77% 90,68%
Kassalikviditet 694,94% 14 400,00% 21 850,00% 8 840,00% 7 466,67% 15 100,00% 6 642,86% 5 366,67% 1 732,26% 975,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...