Visa allt om Joliark AB
Visa allt om Joliark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 687 16 164 14 568 22 144 19 022 21 945 19 185 12 552 9 620 10 331
Övrig omsättning - 15 174 186 253 613 463 126 151 109
Rörelseresultat (EBIT) 2 506 1 780 95 3 085 127 4 594 2 506 2 731 816 1 298
Resultat efter finansnetto 2 507 1 782 120 3 178 333 4 678 2 505 2 773 925 1 348
Årets resultat 3 342 1 970 127 1 842 231 2 496 1 311 1 492 495 829
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 827 727 902 1 177 1 141 2 774 2 767 2 234 303 2 420
Omsättningstillgångar 6 309 5 871 4 186 6 294 7 557 7 727 4 858 2 636 4 702 4 117
Tillgångar 7 136 6 599 5 089 7 470 8 698 10 502 7 626 4 870 5 006 6 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 552 2 310 340 1 967 3 824 5 093 3 198 2 015 650 955
Obeskattade reserver 1 050 2 846 3 625 3 725 3 082 3 120 1 869 1 179 495 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 10 55 50
Kortfristiga skulder 2 533 1 442 1 124 1 779 1 791 2 288 2 559 1 666 3 806 5 267
Skulder och eget kapital 7 136 6 599 5 089 7 470 8 698 10 502 7 626 4 870 5 006 6 537
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 2 940 2 554 2 733 1 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 8 639 8 096 7 427 10 890 10 126 9 465 5 222 2 904 1 827 2 613
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 626 3 326 2 930 4 549 4 326 3 486 2 991 1 962 1 724 1 487
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 700 1 500 600 128 127 800
Omsättning 17 687 16 179 14 742 22 330 19 275 22 558 19 648 12 678 9 771 10 440
Nyckeltal
Antal anställda 19 16 17 17 23 6 19 15 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 931 1 010 857 1 303 827 3 658 1 010 837 802 939
Personalkostnader per anställd (tkr) 657 726 645 927 655 2 204 607 501 534 522
Rörelseresultat, EBITDA 2 602 1 908 369 3 340 357 4 829 2 738 2 867 933 1 430
Nettoomsättningförändring 9,42% 10,96% -34,21% 16,41% -13,32% 14,39% 52,84% 30,48% -6,88% -%
Du Pont-modellen 35,13% 27,00% 2,38% 42,56% 3,83% 44,54% 32,91% 56,96% 18,48% 20,62%
Vinstmarginal 14,17% 11,02% 0,83% 14,36% 1,75% 21,32% 13,08% 22,10% 9,62% 13,05%
Bruttovinstmarginal 99,86% 99,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,35% 27,40% 21,02% 20,39% 30,31% 24,78% 11,98% 7,73% 9,31% -11,13%
Soliditet 61,25% 68,64% 62,24% 63,08% 70,08% 70,39% 60,00% 58,81% 20,10% 17,54%
Kassalikviditet 247,69% 407,14% 372,42% 353,79% 421,94% 337,72% 189,84% 158,22% 68,65% 16,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...