Visa allt om Joliark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 164 14 568 22 144 19 022 21 945 19 185 12 552 9 620 10 331 7 302
Övrig omsättning 15 174 186 253 613 463 126 151 109 153
Rörelseresultat (EBIT) 1 780 95 3 085 127 4 594 2 506 2 731 816 1 298 1 135
Resultat efter finansnetto 1 782 120 3 178 333 4 678 2 505 2 773 925 1 348 1 172
Årets resultat 1 970 127 1 842 231 2 496 1 311 1 492 495 829 803
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 727 902 1 177 1 141 2 774 2 767 2 234 303 2 420 1 625
Omsättningstillgångar 5 871 4 186 6 294 7 557 7 727 4 858 2 636 4 702 4 117 4 303
Tillgångar 6 599 5 089 7 470 8 698 10 502 7 626 4 870 5 006 6 537 5 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 310 340 1 967 3 824 5 093 3 198 2 015 650 955 926
Obeskattade reserver 2 846 3 625 3 725 3 082 3 120 1 869 1 179 495 266 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 10 55 50 240
Kortfristiga skulder 1 442 1 124 1 779 1 791 2 288 2 559 1 666 3 806 5 267 4 677
Skulder och eget kapital 6 599 5 089 7 470 8 698 10 502 7 626 4 870 5 006 6 537 5 927
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 2 940 2 554 2 733 1 443 1 166
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 096 7 427 10 890 10 126 9 465 5 222 2 904 1 827 2 613 1 762
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 3 326 2 930 4 549 4 326 3 486 2 991 1 962 1 724 1 487 1 298
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 700 1 500 600 128 127 800 800
Omsättning 16 179 14 742 22 330 19 275 22 558 19 648 12 678 9 771 10 440 7 455
Nyckeltal
Antal anställda 16 17 17 23 6 19 15 12 11 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 010 857 1 303 827 3 658 1 010 837 802 939 562
Personalkostnader per anställd (tkr) 726 645 927 655 2 204 607 501 534 522 333
Rörelseresultat, EBITDA 1 908 369 3 340 357 4 829 2 738 2 867 933 1 430 1 299
Nettoomsättningförändring 10,96% -34,21% 16,41% -13,32% 14,39% 52,84% 30,48% -6,88% 41,48% -%
Du Pont-modellen 27,00% 2,38% 42,56% 3,83% 44,54% 32,91% 56,96% 18,48% 20,62% 19,77%
Vinstmarginal 11,02% 0,83% 14,36% 1,75% 21,32% 13,08% 22,10% 9,62% 13,05% 16,05%
Bruttovinstmarginal 99,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,40% 21,02% 20,39% 30,31% 24,78% 11,98% 7,73% 9,31% -11,13% -5,12%
Soliditet 68,64% 62,24% 63,08% 70,08% 70,39% 60,00% 58,81% 20,10% 17,54% 16,66%
Kassalikviditet 407,14% 372,42% 353,79% 421,94% 337,72% 189,84% 158,22% 68,65% 16,42% 35,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...