Visa allt om Screenform & Reklam i Lit Aktiebolag
Visa allt om Screenform & Reklam i Lit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 001 1 331 1 124 985 1 033 749 837 834 1 017 1 083
Övrig omsättning 8 - - - 22 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 65 33 64 37 85 45 -110 31 23
Resultat efter finansnetto 43 42 2 31 -5 42 9 -161 -13 -13
Årets resultat 43 42 2 31 -5 42 9 -161 -13 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 33 86 140 209 279 351 424 496
Omsättningstillgångar 478 511 480 595 565 480 485 501 635 565
Tillgångar 478 511 513 682 705 689 764 853 1 059 1 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 138 96 94 62 67 26 17 177 190
Obeskattade reserver 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 191 240 290 340 391 433 475 517 559
Kortfristiga skulder 157 183 177 298 302 231 306 361 364 311
Skulder och eget kapital 478 511 513 682 705 689 764 853 1 059 1 061
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 161 0 0 279 364 135 162 241 235 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 251 296 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 143 149 143 128 121 48 58 95 93 69
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 009 1 331 1 124 985 1 055 749 837 834 1 017 1 083
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 001 666 562 493 517 749 837 417 509 542
Personalkostnader per anställd (tkr) 578 408 344 292 297 183 223 169 164 155
Rörelseresultat, EBITDA 60 98 86 117 107 155 117 -38 103 84
Nettoomsättningförändring -24,79% 18,42% 14,11% -4,65% 37,92% -10,51% 0,36% -17,99% -6,09% -%
Du Pont-modellen 12,97% 12,72% 6,82% 9,38% 5,39% 12,48% 6,02% -12,90% 2,93% 2,36%
Vinstmarginal 6,19% 4,88% 3,11% 6,50% 3,68% 11,48% 5,50% -13,19% 3,05% 2,31%
Bruttovinstmarginal 83,02% 86,48% 83,10% 88,22% 80,83% 69,69% 70,37% 70,26% 71,78% 67,50%
Rörelsekapital/omsättning 32,07% 24,64% 26,96% 30,15% 25,46% 33,24% 21,39% 16,79% 26,65% 23,45%
Soliditet 60,67% 27,01% 18,71% 13,78% 8,79% 9,72% 3,40% 1,99% 16,71% 17,91%
Kassalikviditet 178,98% 146,45% 129,94% 87,58% 77,15% 50,22% 30,72% 36,57% 47,25% 49,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...