Visa allt om Rufus Juridik Aktiebolag
Visa allt om Rufus Juridik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 83 90 430 230 593 834 1 148 1 066 835
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -6 -58 -23 -48 0 48 263 219 10
Resultat efter finansnetto -31 -1 -61 -29 -51 -8 41 253 207 -3
Årets resultat -31 -1 -39 -29 0 -5 34 147 146 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 4 8 5 7
Omsättningstillgångar 282 731 1 229 1 650 1 508 953 997 1 020 1 510 743
Tillgångar 282 731 1 229 1 650 1 509 955 1 001 1 028 1 515 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 470 471 510 539 539 544 510 363 217
Obeskattade reserver 0 0 0 22 22 74 77 87 43 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
Kortfristiga skulder 74 261 658 1 018 848 242 280 331 1 009 390
Skulder och eget kapital 282 731 1 229 1 650 1 509 955 1 001 1 028 1 515 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 35 - - 280 336 360 351 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 30 0 275 120 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 9 11 87 38 89 106 190 177 161
Utdelning till aktieägare 50 230 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 83 90 430 230 593 834 1 148 1 066 835
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 83 90 430 230 593 834 1 148 1 066 835
Personalkostnader per anställd (tkr) - 39 46 366 175 380 479 571 558 505
Rörelseresultat, EBITDA -31 -6 -58 -22 -47 1 52 267 221 29
Nettoomsättningförändring -100,00% -7,78% -79,07% 86,96% -61,21% -28,90% -27,35% 7,69% 27,66% -%
Du Pont-modellen -% -0,27% -4,48% -1,39% -2,98% 0,10% 5,00% 26,07% 14,72% 1,60%
Vinstmarginal -% -2,41% -61,11% -5,35% -19,57% 0,17% 6,00% 23,34% 20,92% 1,44%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 566,27% 634,44% 146,98% 286,96% 119,90% 85,97% 60,02% 47,00% 42,28%
Soliditet 73,76% 64,30% 38,32% 31,89% 36,79% 62,15% 60,01% 55,70% 26,00% 33,06%
Kassalikviditet 381,08% 280,08% 186,78% 162,08% 177,83% 393,80% 356,07% 308,16% 149,65% 190,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...