Visa allt om Roger Öhmans Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 72 47 43
Övrig omsättning - - - - 13 10 1 4 872 1 614 1 255
Rörelseresultat (EBIT) -11 -13 -18 -23 13 -8 -3 3 085 777 65
Resultat efter finansnetto 109 49 343 253 -108 40 407 3 050 800 323
Årets resultat 160 496 299 214 -106 155 299 1 702 652 215
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 200 600 1 716 1 779
Omsättningstillgångar 4 112 4 302 4 633 5 378 5 116 5 360 5 578 5 154 1 599 1 363
Tillgångar 4 112 4 302 4 633 5 378 5 116 5 360 5 778 5 754 3 315 3 142
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 155 3 151 2 811 2 662 3 555 3 789 3 844 3 795 2 193 1 541
Obeskattade reserver 359 459 1 050 1 050 1 028 1 124 1 303 1 275 607 728
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 387 543 698 1 000 0 0 0 0 94 223
Kortfristiga skulder 211 149 73 666 532 447 630 684 421 652
Skulder och eget kapital 4 112 4 302 4 633 5 378 5 116 5 360 5 778 5 754 3 315 3 142
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 377 342 464
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - 0 0 10 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 - 0 386 274 489
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 107 128 210 250 100 0
Omsättning 0 0 0 0 13 10 1 4 944 1 661 1 298
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 36 24 22
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 372 323 486
Rörelseresultat, EBITDA -11 -13 -18 -23 13 -8 -3 3 085 840 105
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 53,19% 9,30% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 55,04% 24,25% 10,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 4 398,61% 1 710,64% 758,14%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 6 208,33% 2 506,38% 1 653,49%
Soliditet 83,54% 81,57% 78,35% 63,89% 84,30% 86,15% 83,15% 81,91% 79,34% 65,73%
Kassalikviditet 1 948,82% 2 887,25% 6 346,58% 807,51% 961,65% 1 199,11% 885,40% 753,51% 279,57% 144,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...