Visa allt om Roger Öhmans Förvaltning AB
Visa allt om Roger Öhmans Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 72 47
Övrig omsättning - - - - - 13 10 1 4 872 1 614
Rörelseresultat (EBIT) -29 -11 -13 -18 -23 13 -8 -3 3 085 777
Resultat efter finansnetto 438 109 49 343 253 -108 40 407 3 050 800
Årets resultat 620 160 496 299 214 -106 155 299 1 702 652
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 200 600 1 716
Omsättningstillgångar 4 148 4 112 4 302 4 633 5 378 5 116 5 360 5 578 5 154 1 599
Tillgångar 4 148 4 112 4 302 4 633 5 378 5 116 5 360 5 778 5 754 3 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 615 3 155 3 151 2 811 2 662 3 555 3 789 3 844 3 795 2 193
Obeskattade reserver 0 359 459 1 050 1 050 1 028 1 124 1 303 1 275 607
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 387 543 698 1 000 0 0 0 0 94
Kortfristiga skulder 533 211 149 73 666 532 447 630 684 421
Skulder och eget kapital 4 148 4 112 4 302 4 633 5 378 5 116 5 360 5 778 5 754 3 315
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - 0 377 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - 0 0 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 - 0 386 274
Utdelning till aktieägare 3 490 160 156 156 150 107 128 210 250 100
Omsättning 0 0 0 0 0 13 10 1 4 944 1 661
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 - - 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 36 24
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 372 323
Rörelseresultat, EBITDA -29 -11 -13 -18 -23 13 -8 -3 3 085 840
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 53,19% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 55,04% 24,25%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 4 398,61% 1 710,64%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 6 208,33% 2 506,38%
Soliditet 87,15% 83,54% 81,57% 78,35% 63,89% 84,30% 86,15% 83,15% 81,91% 79,34%
Kassalikviditet 778,24% 1 948,82% 2 887,25% 6 346,58% 807,51% 961,65% 1 199,11% 885,40% 753,51% 279,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...