Visa allt om Taxi Leksand Aktiebolag
Visa allt om Taxi Leksand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 947 1 212
Övrig omsättning - 7 - - - - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 7 -20 -9 -17 -4 -11 -58 47 -86
Resultat efter finansnetto -10 6 -21 -5 255 -6 -12 -54 55 -83
Årets resultat -10 6 -21 -5 255 -6 -12 -54 55 -83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 119 1 119 1 092 1 092 1 036 799 799 17 17 41
Omsättningstillgångar 389 400 421 440 425 146 144 137 479 701
Tillgångar 1 509 1 519 1 514 1 533 1 461 946 944 154 496 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 286 280 300 306 51 57 68 345 290
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 127 1 127 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 106 1 233 1 231 1 155 894 886 84 151 451
Skulder och eget kapital 1 509 1 519 1 514 1 533 1 461 946 944 154 496 742
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 277 432
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 73 136
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 127 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0
Omsättning 0 7 0 0 0 0 0 4 947 1 212
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 316 404
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 163 256
Rörelseresultat, EBITDA -9 7 -20 -9 -17 -4 -11 -58 51 -76
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -21,86% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 11,09% -11,19%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 5,81% -6,85%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 90,60% 92,99%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 34,64% 20,63%
Soliditet 18,22% 18,83% 18,49% 19,57% 20,94% 5,39% 6,04% 44,16% 69,56% 39,08%
Kassalikviditet 366,98% 377,36% 34,14% 35,74% 36,80% 16,33% 16,25% 163,10% 317,22% 155,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...