Visa allt om Jan-Erik Mattsson Bygg Aktiebolag
Visa allt om Jan-Erik Mattsson Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 328 1 663 1 087 2 163 1 694 1 391 1 444 1 978 1 784 1 794
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 191 88 -268 277 285 49 29 28 -15 -203
Resultat efter finansnetto 190 85 -269 276 284 49 25 24 -19 -206
Årets resultat 186 85 -282 203 262 49 25 24 -19 -206
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 18 24 4 63 80 102 104 48
Omsättningstillgångar 500 467 369 828 637 312 343 343 382 312
Tillgångar 500 473 387 851 641 374 423 444 486 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 185 100 320 362 150 125 182 158 158
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 85 141 127 213 19 32 9 51 66 44
Kortfristiga skulder 129 147 160 319 260 194 288 211 262 159
Skulder och eget kapital 500 473 387 851 641 374 423 444 486 360
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 14 173 173 158 173 173 207 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 381 336 289 350 339 333 336 322 301 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 121 184 238 265 273 301 319 298 253 248
Utdelning till aktieägare 186 0 0 219 67 0 0 0 0 0
Omsättning 1 328 1 663 1 087 2 163 1 694 1 391 1 444 1 978 1 784 1 794
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 464 481 659 595 598
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 269 288 288 265 264
Rörelseresultat, EBITDA 197 100 -262 287 303 67 51 50 3 -197
Nettoomsättningförändring -20,14% 52,99% -49,75% 27,69% 21,78% -3,67% -27,00% 10,87% -0,56% -%
Du Pont-modellen 38,20% 18,60% -69,25% 32,55% 44,46% 13,37% 6,86% 6,53% -2,67% -56,39%
Vinstmarginal 14,38% 5,29% -24,66% 12,81% 16,82% 3,59% 2,01% 1,47% -0,73% -11,32%
Bruttovinstmarginal 74,77% 64,04% 57,13% 62,88% 78,57% 77,86% 79,99% 62,74% 60,82% 63,10%
Rörelsekapital/omsättning 27,94% 19,24% 19,23% 23,53% 22,26% 8,48% 3,81% 6,67% 6,73% 8,53%
Soliditet 57,20% 39,11% 25,84% 37,60% 56,47% 40,11% 29,55% 40,99% 32,51% 43,89%
Kassalikviditet 387,60% 282,99% 193,12% 259,56% 245,00% 160,82% 119,10% 162,56% 145,80% 196,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...