Visa allt om Mäklarhuset i Kiruna Aktiebolag
Visa allt om Mäklarhuset i Kiruna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 537 6 223 7 311 6 242 5 616 5 147 3 017 2 646 2 682 2 176
Övrig omsättning 165 28 20 4 94 103 - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 867 1 405 2 125 1 693 1 414 2 237 467 209 518 190
Resultat efter finansnetto 1 194 1 785 2 215 1 912 1 472 2 242 475 273 616 558
Årets resultat 686 1 017 1 277 1 037 1 099 1 597 391 278 467 596
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 218 2 740 2 359 2 503 2 207 1 600 1 341 986 799 218
Omsättningstillgångar 2 111 5 600 5 241 3 532 2 565 3 591 1 037 1 423 1 830 1 706
Tillgångar 8 329 8 340 7 601 6 035 4 772 5 191 2 378 2 409 2 630 1 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 438 5 752 5 036 4 159 3 521 2 813 1 466 1 225 1 227 960
Obeskattade reserver 1 867 1 567 1 101 540 50 74 0 62 154 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 024 1 021 1 464 1 336 1 199 2 304 912 1 121 1 249 794
Skulder och eget kapital 8 329 8 340 7 601 6 035 4 772 5 191 2 378 2 409 2 630 1 924
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 560 550 440 433 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 799 1 788 2 160 1 821 1 086 598 296 289 246 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 852 832 941 774 676 502 402 370 274 253
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 5 702 6 251 7 331 6 246 5 710 5 250 3 017 2 646 2 682 2 179
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 4 4 4 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 384 2 074 1 828 1 561 1 404 1 716 1 509 1 323 1 341 1 088
Personalkostnader per anställd (tkr) 634 822 771 645 578 538 588 567 473 472
Rörelseresultat, EBITDA 970 1 498 2 159 1 720 1 447 2 279 558 302 611 272
Nettoomsättningförändring -11,02% -14,88% 17,13% 11,15% 9,11% 70,60% 14,02% -1,34% 23,25% -%
Du Pont-modellen 14,54% 21,46% 29,31% 31,78% 30,85% 43,19% 20,19% 11,50% 23,65% 29,52%
Vinstmarginal 21,87% 28,76% 30,47% 30,73% 26,21% 43,56% 15,91% 10,47% 23,19% 26,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,63% 73,58% 51,66% 35,18% 24,32% 25,00% 4,14% 11,41% 21,66% 41,91%
Soliditet 82,77% 83,62% 77,55% 75,51% 74,56% 55,24% 61,65% 52,70% 50,87% 56,26%
Kassalikviditet 206,15% 548,48% 357,99% 264,37% 213,93% 155,86% 113,71% 126,94% 146,52% 214,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...