Visa allt om Dalslands Butiksinredningar AB
Visa allt om Dalslands Butiksinredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 206 158 433 625 399 589 362 567 499 538
Övrig omsättning 55 1 237 356 442 205 1 225 188 213 217 60
Rörelseresultat (EBIT) -19 964 -152 -142 -125 1 037 -192 -53 -114 13
Resultat efter finansnetto -19 964 -148 -136 -120 1 037 -193 -54 -113 253
Årets resultat 7 634 -148 -7 -20 627 -87 56 -101 164
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 235 285 1 110 1 156 1 202 1 249 1 422 1 509 1 596 1 682
Omsättningstillgångar 899 900 904 1 131 1 120 1 456 477 427 347 315
Tillgångar 1 134 1 185 2 013 2 287 2 322 2 706 1 899 1 935 1 942 1 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 761 754 1 660 1 807 1 814 1 834 1 207 1 293 1 238 1 339
Obeskattade reserver 170 199 0 0 129 229 0 107 217 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 429 472 459 408 372
Kortfristiga skulder 203 232 353 479 379 213 220 76 80 58
Skulder och eget kapital 1 134 1 185 2 013 2 287 2 322 2 706 1 899 1 935 1 942 1 997
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 176 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 338 510 202 0 168 194 207 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 104 161 72 63 59 64 72 21
Utdelning till aktieägare 0 0 1 540 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 261 1 395 789 1 067 604 1 814 550 780 716 598
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 217 313 399 589 362 567 499 538
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 221 336 274 237 229 280 309 81
Rörelseresultat, EBITDA -9 975 -106 -96 -78 1 108 -105 34 -27 103
Nettoomsättningförändring 30,38% -63,51% -30,72% 56,64% -32,26% 62,71% -36,16% 13,63% -7,25% -%
Du Pont-modellen -1,68% 81,35% -7,25% -5,86% -5,00% 38,40% -10,11% -2,69% -5,77% 13,62%
Vinstmarginal -9,22% 610,13% -33,72% -21,44% -29,07% 176,40% -53,04% -9,17% -22,44% 50,56%
Bruttovinstmarginal 99,03% 100,00% 98,15% 99,52% 99,50% 99,83% 98,07% 95,06% 93,99% 93,68%
Rörelsekapital/omsättning 337,86% 422,78% 127,25% 104,32% 185,71% 211,04% 70,99% 61,90% 53,51% 47,77%
Soliditet 78,80% 76,73% 82,46% 79,01% 82,22% 74,01% 63,56% 70,90% 71,79% 75,31%
Kassalikviditet 430,54% 377,16% 249,01% 230,90% 288,92% 671,83% 205,45% 528,95% 367,50% 424,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...