Visa allt om Avil Bygg Aktiebolag
Visa allt om Avil Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 28 375 1 194 1 801 1 319 1 505 1 335 1 400 1 505 1 028
Övrig omsättning 84 - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -19 -9 -31 74 -25 227 150 86 144 19
Resultat efter finansnetto -19 -8 -30 103 -36 227 150 87 146 19
Årets resultat -19 -8 -5 57 -3 174 116 69 77 12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 253 242 236 294 363 569 612 263 105 70
Omsättningstillgångar 193 229 304 475 268 420 199 273 320 182
Tillgångar 446 471 540 768 631 989 811 536 425 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 434 453 461 467 480 483 309 273 204 127
Obeskattade reserver 0 0 0 26 0 38 48 57 66 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 18 78 276 151 469 455 206 155 97
Skulder och eget kapital 446 471 540 768 631 989 811 536 425 252
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 147 184 276 246 212 223 246 278
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 17 55 30 31 33 56 30 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 57 81 102 93 111 118 119 112
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 112 375 1 194 1 801 1 319 1 505 1 335 1 400 1 507 1 028
Nyckeltal
Antal anställda - 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 597 901 660 753 668 700 753 514
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 131 176 225 210 184 212 205 206
Rörelseresultat, EBITDA -17 -7 27 136 41 294 240 132 157 29
Nettoomsättningförändring -92,53% -68,59% -33,70% 36,54% -12,36% 12,73% -4,64% -6,98% 46,40% -%
Du Pont-modellen -4,04% -1,70% -5,56% 13,41% -3,80% 22,95% 18,50% 16,42% 34,35% 7,54%
Vinstmarginal -64,29% -2,13% -2,51% 5,72% -1,82% 15,08% 11,24% 6,29% 9,70% 1,85%
Bruttovinstmarginal 85,71% 38,67% 40,95% 41,48% 52,99% 61,86% 57,23% 51,43% 49,63% 61,96%
Rörelsekapital/omsättning 650,00% 56,27% 18,93% 11,05% 8,87% -3,26% -19,18% 4,79% 10,96% 8,27%
Soliditet 97,31% 96,18% 85,37% 63,30% 76,07% 51,67% 42,46% 58,59% 59,18% 58,40%
Kassalikviditet 1 754,55% 1 272,22% 389,74% 172,10% 177,48% 89,55% 43,74% 132,52% 203,87% 161,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...