Visa allt om Avil Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 375 1 194 1 801 1 319 1 505 1 335 1 400 1 505 1 028 823
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -31 74 -25 227 150 86 144 19 36
Resultat efter finansnetto -8 -30 103 -36 227 150 87 146 19 36
Årets resultat -8 -5 57 -3 174 116 69 77 12 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 242 236 294 363 569 612 263 105 70 74
Omsättningstillgångar 229 304 475 268 420 199 273 320 182 303
Tillgångar 471 540 768 631 989 811 536 425 252 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 453 461 467 480 483 309 273 204 127 166
Obeskattade reserver 0 0 26 0 38 48 57 66 28 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 78 276 151 469 455 206 155 97 184
Skulder och eget kapital 471 540 768 631 989 811 536 425 252 377
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 147 184 276 246 212 223 246 278 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 17 55 30 31 33 56 30 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 57 81 102 93 111 118 119 112 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 375 1 194 1 801 1 319 1 505 1 335 1 400 1 507 1 028 823
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 597 901 660 753 668 700 753 514 412
Personalkostnader per anställd (tkr) - 131 176 225 210 184 212 205 206 150
Rörelseresultat, EBITDA -7 27 136 41 294 240 132 157 29 45
Nettoomsättningförändring -68,59% -33,70% 36,54% -12,36% 12,73% -4,64% -6,98% 46,40% 24,91% -%
Du Pont-modellen -1,70% -5,56% 13,41% -3,80% 22,95% 18,50% 16,42% 34,35% 7,54% 9,55%
Vinstmarginal -2,13% -2,51% 5,72% -1,82% 15,08% 11,24% 6,29% 9,70% 1,85% 4,37%
Bruttovinstmarginal 38,67% 40,95% 41,48% 52,99% 61,86% 57,23% 51,43% 49,63% 61,96% 63,67%
Rörelsekapital/omsättning 56,27% 18,93% 11,05% 8,87% -3,26% -19,18% 4,79% 10,96% 8,27% 14,46%
Soliditet 96,18% 85,37% 63,30% 76,07% 51,67% 42,46% 58,59% 59,18% 58,40% 49,38%
Kassalikviditet 1 272,22% 389,74% 172,10% 177,48% 89,55% 43,74% 132,52% 203,87% 161,86% 163,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...