Visa allt om Vindico Development AB
Visa allt om Vindico Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 725 905 1 004 1 078 1 460 1 309 1 985 1 778 1 788 1 397
Övrig omsättning - 82 1 1 - 52 614 43 32 -
Rörelseresultat (EBIT) 84 179 141 299 2 22 107 83 33 58
Resultat efter finansnetto 76 163 125 280 -18 4 88 18 -30 2
Årets resultat 1 -7 97 209 -18 4 88 18 11 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 529 588 622
Omsättningstillgångar 756 412 500 728 747 766 749 886 1 054 1 449
Tillgångar 756 412 500 728 747 766 749 1 416 1 642 2 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 218 225 226 217 236 231 143 126 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 96 172 151 209 254 280 930 969 989
Kortfristiga skulder 536 98 103 351 320 277 237 342 548 967
Skulder och eget kapital 756 412 500 728 747 766 749 1 416 1 642 2 071
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 9 20 - 0 - 205 267 173 125 14
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 63 79 328 114 161 122 82 83
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 2 9 34 120 124 159 121 83 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 725 987 1 005 1 079 1 460 1 361 2 599 1 821 1 820 1 397
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 905 1 004 1 078 730 655 993 889 894 699
Personalkostnader per anställd (tkr) - 26 75 113 241 255 333 237 168 93
Rörelseresultat, EBITDA 84 179 141 299 2 69 581 89 67 116
Nettoomsättningförändring -19,89% -9,86% -6,86% -26,16% 11,54% -34,06% 11,64% -0,56% 27,99% -%
Du Pont-modellen 11,11% 43,45% 28,20% 41,07% 0,27% 2,87% 14,29% 5,93% 2,07% 2,80%
Vinstmarginal 11,59% 19,78% 14,04% 27,74% 0,14% 1,68% 5,39% 4,72% 1,90% 4,15%
Bruttovinstmarginal 53,52% 66,08% 68,03% 72,91% 67,60% 71,73% 62,12% 56,02% 50,56% 54,47%
Rörelsekapital/omsättning 30,34% 34,70% 39,54% 34,97% 29,25% 37,36% 25,79% 30,60% 28,30% 34,50%
Soliditet 29,10% 52,91% 45,00% 31,04% 29,05% 30,81% 30,84% 10,10% 7,67% 5,55%
Kassalikviditet 90,67% 223,47% 131,07% 87,18% 100,94% 108,30% 72,15% 75,44% 75,55% 77,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...