Visa allt om Anaconda i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Anaconda i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 435 252 288 335 152 417 55 739 215 646
Övrig omsättning - - - - 4 - - 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) 286 77 105 48 -120 - -162 553 -36 451
Resultat efter finansnetto 301 113 55 65 -151 - -148 611 -21 453
Årets resultat 176 85 40 45 -76 - -4 326 -5 244
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 14 14 2 4 5 8 2 5 7
Omsättningstillgångar 1 331 1 163 1 120 1 058 1 101 1 247 1 063 1 239 725 886
Tillgångar 1 445 1 177 1 135 1 060 1 105 1 253 1 070 1 242 729 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 237 1 060 975 935 890 967 876 880 554 609
Obeskattade reserver 165 90 87 87 76 151 109 253 98 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 26 72 38 139 135 86 109 78 171
Skulder och eget kapital 1 445 1 177 1 135 1 060 1 105 1 253 1 070 1 242 729 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 435 252 288 335 156 417 55 746 215 646
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 286 77 107 50 -118 - -158 555 -34 456
Nettoomsättningförändring 72,62% -12,50% -14,03% 120,39% -63,55% 658,18% -92,56% 243,72% -66,72% -%
Du Pont-modellen 20,83% 9,69% 9,43% 7,26% -7,42% -% -13,93% 49,52% -2,74% 50,67%
Vinstmarginal 69,20% 45,24% 37,15% 22,99% -53,95% -% -270,91% 83,22% -9,30% 70,12%
Bruttovinstmarginal 96,78% 94,05% 90,28% 94,03% 80,26% -% 49,09% 97,29% 76,74% 93,96%
Rörelsekapital/omsättning 295,86% 451,19% 363,89% 304,48% 632,89% 266,67% 1 776,36% 152,91% 300,93% 110,68%
Soliditet 94,51% 96,02% 91,88% 94,26% 85,61% 86,06% 89,38% 85,52% 85,67% 77,30%
Kassalikviditet 3 025,00% 4 473,08% 1 555,56% 2 784,21% 792,09% 923,70% 1 236,05% 1 136,70% 929,49% 518,13%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...