Visa allt om Anders och Magnus Kontorsprodukter Aktiebolag
Visa allt om Anders och Magnus Kontorsprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 30 13 473 14 289 13 698 15 359 17 834 25 401 22 457
Övrig omsättning - - 1 648 - 10 - 275 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 1 341 117 -17 220 280 -186 1 180 305
Resultat efter finansnetto 0 0 1 302 27 -131 109 89 -399 983 148
Årets resultat 0 0 1 302 27 -131 109 89 -402 983 148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 15 15 45 54 16 16 297
Omsättningstillgångar 0 966 988 2 004 2 466 2 261 2 507 2 951 5 155 4 210
Tillgångar 0 966 988 2 019 2 481 2 307 2 561 2 967 5 171 4 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 229 229 -1 072 -1 099 -968 -1 077 -1 166 -764 -1 747
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 726 0 0 0 0 0 0 0 118
Kortfristiga skulder 0 10 758 3 092 3 580 3 275 3 639 4 133 5 935 6 137
Skulder och eget kapital 0 966 988 2 019 2 481 2 307 2 561 2 967 5 171 4 507
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 534 600 600 600 600 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 679 675 690 616 882 1 124 1 020
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 525 595 517 560 670 697 627
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 1 678 13 473 14 299 13 698 15 634 17 834 25 401 22 457
Nyckeltal
Antal anställda - - - 4 4 4 4 6 7 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 3 368 3 572 3 425 3 840 2 972 3 629 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 457 476 458 459 385 359 -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 1 341 117 -17 228 281 -186 1 457 424
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,78% -5,71% 4,31% -10,81% -13,88% -29,79% 13,11% -%
Du Pont-modellen -% -% 135,73% 5,79% -0,69% 9,54% 10,97% -6,20% 22,82% 6,79%
Vinstmarginal -% -% 4 470,00% 0,87% -0,12% 1,61% 1,83% -1,03% 4,65% 1,36%
Bruttovinstmarginal -% -% 0,00% 26,36% 25,24% 26,67% 24,81% 25,04% 24,32% 21,98%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 766,67% -8,08% -7,80% -7,40% -7,37% -6,63% -3,07% -8,58%
Soliditet -% 23,71% 23,18% -53,10% -44,30% -41,96% -42,05% -39,30% -14,77% -38,76%
Kassalikviditet -% 9 660,00% 130,34% 64,81% 68,88% 69,04% 68,89% 71,40% 86,86% 68,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...